– Vi mener det er gode argumenter for å utvide anlegget nå, så lenge utvidelsen ikke blir en sovepute for arbeidet med å øke kildesorteringen, sier Senterpartiets Kjersti Toppe.

For ti år siden kjempet Senterpartiet hardt mot bossbrenning i Rådalen, i likhet med et stort mindretall i bystyret. I mai stemte Toppe, sammen med resten av BIR-styret, for å doble kapasiteten. Forbrenningsanlegget, eller energigjenvinningsanlegget som BIR foretrekker å kalle ovnen i Rådalen, skal bli så stort at anlegget kan ta imot boss fra utenforstående kommuner.

En halv milliard

Det utvidede anlegget skal stå klart i 2009. Utvidelsen vil koste om lag en halv milliard kroner.

Naturvernforbundet Hordaland har uttalt seg kritisk, men i BIRs styrende organer er vedtaket banket gjennom enstemmig.

– BIRs egne oversikter viser at det trengs bare en liten økning i kildesorteringen av husholdningsavfall, så har forbrenningsanlegget kapasitet frem til 2019, uttalte daglig leder John Martin Jacobsen i Naturvernforbundet til BT i februar.

Søppelfylling blir forbudt

Informasjonssjef Kjersti Kildahl mener situasjonen er en helt annen nå enn da boss-striden red bypolitikken som en mare.

– I praksis blir det forbudt å deponere avfall fra 2009. Fra sentralt miljøpolitisk hold er det ønsket en overgang fra deponering til brenning med energigjenvinning, sier Kildahl.

Sps Kjersti Toppe føler også situasjonen er en annen i dag. En ting er deponi-forbudet.

Et annet argument for å brenne bosset, er fjernvarmenettet som varmer kontorer og boliger sørover i Bergensdalen. Dagens energiproduksjon via fjernvarme tilsvarer årlig utslipp fra 10.000 privatbiler. Nå bygges det ut for å dekke hele sentrum og deler av Laksevåg.

– Bedre enn olje

– Da bystyret diskuterte for og imot forbrenning, visste vi ikke om fjernvarmeanlegget. For å tilby fjernvarme til større deler av Bergen trengs det mer boss til forbrenning. Ellers må vi fyre med olje og gass. Miljøpolitisk er det en dårligere løsning, sier Toppe.

– Hvorfor velger dere å utvide anlegget så mye at det kan ta imot boss fra andre vestlandskommuner?

– Når deponiforbudet kommer, vil flere kommuner være tvunget til å kjøre bosset til forbrenning andre steder. I dag kjøres mye boss til Sverige. Vi vet at det planlegges nytt forbrenningsanlegg i Haugesund. Da mener jeg det er bedre at Rådalen tar imot det, sier Toppe.

Søknad om utslippstillatelse skal sendes fylkesmannen i Hordaland. Bergen kommune skal ta stilling til selve byggesaken. Kommer det naboklager, går byggesaken til politisk behandling i komité for miljø— og byutvikling.

Men ingen venter omkamp i boss-krigen.

DOBBEL SÅ STOR: Utvidelsen av forbrenningsanlegget i Rådalen dobler kapasiteten og gjør at BIR kan ta imot boss fra flere kommuner.

DOBBEL SÅ STOR: Utvidelsen av forbrenningsanlegget i Rådalen dobler kapasiteten og gjør at BIR kan ta imotboss fra flere kommuner.