• Selger kommunen alle aksjene i BIR, risikerer vi å miste det vi har bygget gjennom ti år, advarer styreleder Hallgeir Utne Hatlevik (Ap). Likevel: boss er i ferd med å bli stor butikk.

Det er mandag formiddag og nesten hvert minutt ruller det inn fullastede bossbiler til forbrenningsanlegget i Rådalen. Kåre Skotsund har samlet inn søppel i Eidsvåg siden halv syv i morges og veier inn 5220 kilo på bilen. Skotsund har vært bossmann i over 30 år og ler mest av snakket om mulig privatisering av arbeidsplassen sin.

— Vi har så lite innflytelse likevel, flirer Skotsund og vipper tusenvis av nye plastposer med bergensboss inn i retning forbrenningsovnene.

Markedet kommer!

Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap AS (BIR) står midt i en brytningstid. På mange måter har det som skjer i avfallsbransjen likhetstrekk med omveltningene i kraftbransjen på 90-tallet.

Markedet eter seg innover i det som tradisjonelt har vært en offentlig velferdsoppgave. Private aktører og konkurranse er på full fart inn i avfallsbransjen.

Samtidig legger EØS-avtalen klare begrensninger på hvor privatisert et selskap kan være og samtidig forvalte offentlige oppgaver. I tillegg har eierkommunene i BIR gjort seg gjensidig avhengig av hverandre. Alt dette gjør spørsmålet om privatisering av BIR til et juridisk minefelt.

Sprikende råd

— Vi har henvendt oss til både EU, ESA og Næringsdepartementet og spurt om råd. To advokater har levert hver sin betenkning. Rådene er sprikende. Vi beveger oss på upløyd juridisk mark, sier styreleder Hallgeir Utne Hatlevik (Ap).

I dag har BIR monopol på å ta seg av alt våtorganisk avfall - uavhengig av hvem som leverer det. Fra neste år blir alt næringsavfall kastet ut på markedet, og monopoldelen av BIRs virksomhet faller fra 80 til 60 prosent.

Regelendringen gjør med andre ord at BIR kan få frigjort inntil 20 prosent av kapasiteten i forbrenningsanlegget i Rådalen. Inntjeningsmulighetene øker tilsvarende. Monopoldelen skal drives til selvkost, mens det i konkurranseutsatte delen av virksomheten ligger mulighet for fortjeneste.

Klar for godbitene

I dag heter godbitene plast, som går for 8000-9000 kroner per tonn til industrielt gjenbruk. Men også papir til resirkulering er god butikk, hvis bare mengdene er store nok og kvaliteten god nok.

Samtidig ser BIR inntektsmuligheter i andre deler av avfallet. Først og fremst trevirke og bygningsavfall, som i dag hovedsakelig males opp og går i deponi. En plan om å bygge en ny linje på forbrenningsanlegget og rett og slett fyre med ved vinterstid og sende varmen ut på fjernvarmenettet, er på beddingen.

— Jo mer vi mister av monopolavfall, jo større muligheter har BIR til å ta godbitene i avfallsmarkedet, sier Hatlevik.

Og jo mer konkurranse det blir i avfallsmarkedet, jo mer penger vil et eventuelt salg av hele og deler av virksomheten gi i slunkne kommunekasser.

Ut på anbud

Så var det begrensningene, da.

Den viktigste ligger i EØS-avtalen. Den slår fast at dersom den offentlige eieravtalen i selskapet går under 51 prosent, kan ikke lenger BIR opptre som forvaltningsselskap. All bosshåndtering må med andre ord ut på anbud, også den viktige sluttbehandlingen som forbrenningsanlegget nå står for.

Den andre begrensningen ligger i forholdet kommunene imellom. I fjor ble det innført felles renovasjonsavgifter i hele BIR-området. Den småkommunen som selger seg ut, får ikke lenger ta del i de felles avgiftene, mener styrelederen.

Før 2009 er mye låst i BIR. Eierkommunene har utstedt garantier på lånet til forbrenningsanlegget og forpliktet seg til å levere avfall dit til inntil lånet er nedbetalt i 2009. Deretter kan alt skje, hvis noen våger seg ut i minefeltet.

Råd til politikerne

Hallgeir Utne Hatlevik gir følgende råd til salgslystne lokalpolitikere:

— Som dominerende eier bør ikke Bergen kommune gå under 51 prosents eierandel. Da risikerer vi å miste det vi har bygget gjennom en tiårsperiode. Vi har muligheten til å få Norges best organiserte avfallsselskap - et selskap som har kontroll med hele avfallskjeden. Inkludert den miljøvennlige energiproduksjonen ved forbrenningsanlegget i Rådalen. Vi hadde ikke klart dette hvis avfallshåndteringen i Bergen besto av en rekke enkeltaktører. Å selge ut BIR bryter intensjonene med selskapet, sier Hatlevik.

Å selge seg ned mot 51 prosent er en helt annen sak. Her stiller Hatlevik seg mer pragmatisk. Bergen har i dag 80 prosent av aksjene i BIR.

INN I OVNEN: Tore Kremner skufler de siste plastposene i siloen. Avfallet til 290.000 mennesker havner i forbrenningsanlegget i Rådalen.<p/>FOTO: KNUT STRAND