En lørdag i juli i fjor var tiltalte på BIRs gjenbruksanlegg på Espehaugen i Bergen.

52-åringen ville kaste en del gjenstander, og var i kontakt med en kvinnelig ansatt flere ganger i denne anledning.

Sofakrangel

De to begynte å krangle da tiltalte ville kaste deler av en sofa. Det endte med at tiltalte la fra seg sofadelen og ville kjøre, men da stilte den ansatte seg foran bilen.

Hva som skjedde etterpå, er det stor uenighet om.

Tiltalte mener at fornærmede slo en kjetting mot siden på bilen, og slo hardt mot den ene lykten.

Sparket bilen

Kvinnen derimot mener at hun måtte flytte seg for ikke å bli påkjørt. Hun løp så til et annet sted å prøve å stanse tiltalte på nytt. Det gjorde han ikke, og hun måtte igjen bevege seg unna. Hun ble likevel truffet av speilet på bilen, og svarte med å sparke i siden på bilen.

Politiet trodde mest på den BIR-ansatte, og krevde en bot på 7000 kroner, subsidiært fengsel i 14 dager, og at mannen skulle miste lappen i et halvt år.

Retten forstår ikke hvorfor den ansatte prøvde å hindre tiltalte i å kjøre fra stedet, og konstaterer at det de ikke har «fått noen fullgod og troverdig forklaring på dette».

«Etter rettens syn foreligger det tvil knyttet til hendelsesforløpet. Denne tvilen må komme tiltalte til gode», mener dommeren.

Dermed ble 52-åringen frikjent.

Politiet får kjeft i dommen. Både tiltalte og fornærmede har etterlyst bilder fra videoovervåkning på stedet som kunne belyst saken. «Det er beklagelig at slike bevis ikke er forsøk innhentet fra politiets side», heter det i dommen.