— Det var helt hårreisende. Jeg lå klar til å opereres, så kommer det en dame inn og sier at det ikke skal opereres mer i dag, forteller Solvi.

Hendelsen fant sted på ortopedisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus fredag ettermiddag.

Solvi forteller at der var et par andre som var i samme situasjon som henne.

Hun klandrer ikke legene, tvert i mot.

— Legene var like fortvilet som meg, De var alle tiders, og jeg fikk unnskyldninger fra dem. Men jeg vet ikke hvorfor de ikke kunne operere. Damen som avviste oss var uforskammet mot legene, sier Solvi.

Klinikksjef på ortopedisk avdeling, Lars-Oddvar Arnestad, beklager at pasientene ikke har fått informasjon om hva som hendte.

— I går var det en operasjon som tok lenger tid enn beregnet, i tillegg til akuttilfeller som kom inn. Det er beklagelig at slikt skjer, og dessverre skjer det litt for ofte. Pasienten må også få informasjon om utsettelse snarest, sier klinikksjefen.

— Hadde det vært mulig å flytte til en annen operasjonsstue?

— Jeg går ut i fra at det har blitt vurdert og ikke funnet mulig, sier Arnestad.