Bystyrerepresentanten i Bergen, ga i går beskjed om at hun ønsker å stille som motkandidat til Åsta Årøen om annenplassen på morgendagens nominasjonsmøte.

I går trakk Erlend Horn seg som kandidat til den samme plassen.

— Jeg stiller til annenplassen på Venstres liste. Internt i partiet har jeg gitt uttrykk for dette lenge, men etter prøvenominasjonene tidligere i år valgte jeg å støtte Erlend Horn. Når han nå har trukket seg, ønsker jeg å stille meg til disposisjon, sier Bortne i en pressemelding.

Roser motstanderen

Bortne sier hun bare har bare positive ting å si om sin motstander og bystyrekollega Åsta Årøen.

— Uansett hvem av oss som vinner, vil det bli et godt team. Men Åsta og jeg har nok ulike prioriteringer, ulike ting vi synes er mest viktig. Jeg vil gjerne løfte Norges internasjonale ansvar på ulike områder, gjerne høyere enn vi i Venstre klarer i dag, sier hun.

Innvandringspolitikk

Bortne sitter i oppvekstkomiteen i bystyret.

— Det er nok sosialpolitikken som står meg nærmest. Jeg er spesielt opptatt av barns rettigheter, særlig innenfor asylsystemet, men også menneskeretter i et videre perspektiv. Jeg håper mitt kandidatur kan løfte innvandrings- og integreringspolitikken høyere på dagsordenen.

VIL PÅ TINGET: Idun Bortne (V)