Byrådet i Bergen fremmer i dag en sak for å få fortgang i planene om Mindetunnel, skriver BA.

— Dette er jo ikke en ny sak, men det vi gjør nå, er å jobbe frem kortsiktige tiltak parallelt med de langsiktige. Vi kan ikke vente i ti år uten å gjøre noe på Danmarks plass, sier byrådsleder Monica Mæland til bt.no.

— Eier problemet Mindetunnelen har versert lenge i kommunale, fylkeskommunale og statlige planer. De mest vidløftige planene handler om innslagspunkt i Solheimsgaten og Fjøsanger, koblet til tunnel i Fløyfjellet.

En senketunnel under Danmarks plass skal kunne løse trafikkproblemene på kortere sikt, tror Mæland.

— Vi eier ikke veien, men vi eier problemet, sier Mæland.

Møter partnerne

Luftforurensingen på Danmarks plass når faretruende nivåer også denne vinteren.

— I neste uke skal vi møte partnerne i Bergensprogrammet. Det vil være naturlig å ta opp problemet der, sier Mæland.

På møtet vil veidirektøren, representanter for Statens Vegvesen, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune være til stede.

Bergensprogrammet er det store samferdselsløftet for Bergen. Det ble vedtatt på begynnelsen av 2000-tallet og innebar utbygging av Bybanen, Ringveg Vest og Skansetunnelen som de store pilarene.

Om en opprusting av Danmarks plass også skal tas av bompengene, er foreløpig usikkert.

— E39 er i utgangspunktet en stamvei som skal finansieres av staten, sier Mæland.

Hva mener du om tunnelplanene? Si din mening her.