Det er aksjemarkedet som redder Stord om dagen. 10 millioner kroner har rent inn i kommunekassen hver måned siden nyttår.

I 2003 fikk kommunen 58,3 millioner kroner i avkastning fra finansplasseringer. De slukes av et nærmest bunnløst hull.

Ved inngangen til 2003 hadde industrikommunen nemlig et samlet underskudd på 100 millioner kroner.

— Har ikke råd

— Det går svært bra med finansplasseringene, men driften av kommunen er det verre med. Vi har ikke råd til å drive finansiering av sykehus, understreker økonomisjef Jarle Nakken.

Fylkesmannen vokter Stord med argusøyne på grunn av store underskudd fra 2001 og 2002.

Likevel valgte formannskapet på Stord å følge hjertet og ikke lommeboken torsdag. Meravkastning fra aksjeutbytte finansierer gaven.

I frustrasjon over Helse Fonnas sommerstengning av fødeavdelinger, sendte stordpolitikerne et kraftig signal til sentrale styresmakter.

- Alvorlig fallitterklæring

— Dette er prinsipielt helt galt. Vi må ikke legge opp til et system der lokalbefolkning og kommuner starter kronerulling for sykehusene. Det er et offentlig ansvar at man har et forsvarlig fødetilbud hele året, sier John I. Alvheim, stortingspolitiker for Frp og leder av Sosialkomiteen på Stortinget.

Han mener Stord-gaven er en alvorlig fallitterklæring for Stortinget og for helsedepartementet.

— Det har ikke vært nok midler til å drive helseforetakene fra første dag. Stortingsflertallet må bevilge mer penger, sier Alvheim.