• Kyststrøkene har alltid fått flere unger, mener geografiprofessor.

Det er både næringsmessige og kulturelle årsaker til at kystkommunene tradisjonelt har fått flere barn, ifølge professor emeritus ved Universitetet i Bergen, Jens Christian Hansen.

— Bedehuskulturen har alltid stått sterkt i kyststrøkene. Barn er blitt sett på som en Guds gave. Tradisjonelt ble det derfor mange barn. Men når næringsveier som fiske og jordbruk forsvant, flyttet de unge til byene, sier Hansen.

Behov for eneboliger

Derfor finnes det også mer prosaiske grunner til at kyststrøkene i Hordaland har fylkets yngste befolkning i dag.

— Utbyggingen av industri har gjort mye. Vi kan si at Øygarden og Fjell ble reddet av til dels tilflytting fra Bergen, dels av utbyggingen innenfor oljeindustrien, sier geografiprofessoren.

Etter hvert som Bergen har vokst, har omegnskommuner som Askøy, Fjell, Lindås og Os opplevd en stor befolkningsvekst.

— På 80-tallet så vi hvordan de unge barnefamiliene ville ha eneboliger. Når disse var harde å oppdrive i Bergen, flyttet de til Sotra og de andre plassene i pendleravstand.

Han mener at de kommunene som har klart seg best, er dem som har klart å få til noe mer enn det tradisjonelle næringslivet. Frank Mohn i Meland, Statoil Mongstad i Lindås, båtbygging andre plasser.

For de indre strøkene av fylket, er fremtiden ikke like lys, mener befolkningsforskeren.

Studenter og innvandrere

— Ungdommen har reist ut fra Hardanger gjennom generasjoner. Jordbruket ga flest jobb, men betyr i dag ikke mange arbeidsplassene, sier Hansen.

— Reduksjonen i de gamle primærnæringene virker sterkt. Det gir en reduksjon i indre deler av fylket, som igjen kan gi flere tilflyttere til ytre strøk.

Bergen er den eneste kommunen i Hordaland der de mellom 20 og 30 dominerer. Det er på grunn av studenter og innvandrere, mener Hansen.

— Mange studenter vil bo 300 meter fra uteplasser som Garage i Bergen sentrum. Etter hvert får de arbeid, samboer og barnehageplass, og blir registrerte i Bergen. Dermed blir gruppen mellom 20 og 40 ekstra stor i Bergen.