De tre venninnene Nisa Lekpracha, Ket-phet Pettersen og Tan Uri ble kalt horer av en gjest og kastet ut fra Børs Café på fredag.

Rusmiddelpolitisk råd har på sitt møte mandag 4. desember diskutert saken som er omtalt i media om tre kvinner som ble avvist på Børs kafé. Rådet har vedtatt følgende uttalelse:

”Rusmiddelpolitisk råd ser alvorlig på at mennesker blir nektet adgang til serveringssteder hvor kommunen har gitt bevilling for servering og skjenking. Rådet har bedt om at Kontor for skjenkesaker følger opp saken for å bringe på det rene om det har funnet sted diskriminering slik som antydet i avisoppslaget. Når dette er gjort, vil rådet på grunnlag av redegjørelsen ta stilling til hva rådet skal anbefale videre i saken”.

Bystyrepolitiker Anders Skoglund vil ta fra Børsen skjenkebevillingen etter at de tre thailandske kvinnene ble kastet på dør.

Høvik, Tor