— Det er første gang på 113 år at Børsen er stengt. Vi føler oss overkjørt, sier innehaveren av Børs Café til bt.no, etter at Børsen mandag morgen ble stengt av Namsfogden.

Se btv-innslag!

— Uanstendig. Vi ble ikke varslet på forhånd, selv om vi har 14 ansatte og masse vareleveranser og -bestillinger å ta hensyn til, sier styreleder Olav Jordal i Børs Café til btv.

— Jeg kan bekrefte at vi stengte Børsen mandag morgen, sier saksbehandler Karl-Heinz Thelen hos Namsfogden i Bergen.

— Kan du si noe om omstendighetene rundt utkastelsen?

— Nei, der har jeg taushetsplikt. Du må eventuelt snakke med namsfogden selv, sier Thelen.

— Var utkastelsen varslet?

— Vi har anledning til å la være å varsle. Dette var en sak der vi ikke så behov for å varsle.

Styreleder i den brune kaféen er langt fra enig, selv om Børsen har tapt utkastelsessaken i tre rettsinstanser - sist i Høyesterett.

— Det skal særlige grunner til for å la være å varsle. Jeg kan ikke se at det gjelder i denne saken, sier en skuffet Jordal.

— Vi respekterer og innfinner oss med den situasjonen at vi ikke har rett til å bli værende lenger. Men jeg må si at Namsfogden har utvist elendig skjønn ved utkastelsen, sier Jordal.

SLUTT: Ansatte bærer ut sekker med gjenstander fra Børsen.
FORTVILER: Emil Oscar Gjessing.
ØRJAN TORHEIM (MMS)
BØRSEN I DAG: Dette er synet som møter deg hvis du vil ta en tur på Børsen i dag.
ØRJAN TORHEIM (MMS)
STENGT: Børs café ble stengt av namsfogden i går.
Bergens Tidende