Børrestad er overrasket når BT foreholder ham kritikken ekteparet Kjerstin og Kristian Søvik har rettet mot ham og firmaet Exact ANS.

— Vi har vært i god dialog med ekteparet Søvik hele veien helt fra første dag og frem til fredag. Partene har vært enig om en totalramme for prosjektet. Vi har vært ute for å gjøre ferdig oppdraget. Men da folkene våre fredag skulle reise opp til Kalfarlien, truet Union fagforening med politianmeldelse hvis de gikk på arbeidet. Derfor holdt de seg vekke. Dermed har vi ikke fått anledning til å jobbe videre med prosjektet, sier han.

— Jeg har ikke sagt at arbeiderne var sendt på en annen byggeplass den dagen de streiket. De polske arbeiderne sa til meg at de var gått hjem fordi de manglet materiell, og det sa jeg til ekteparet Søvik. I ettertid har jeg fått informasjon om at arbeiderne forlot huset i Kalfarlien fordi de var innkalt til møte med Union fagforening, sier han.

— De polske arbeiderne snakker ikke sant når de sier de ikke har fått betalt lønn og matpenger som avtalt. Dette har vi kvitteringer på for hver enkelt av dem, tilføyer Børrestad.

Han hevder også at uttalelser fagforeningsleder Roger Pilskog i Union har kommet med til mediene, er misvisende.

— I løpet av eller like over helgen vil jeg sammen med advokater sende ut en redegjørelse til mediene om alle forhold jeg og firmaet Exact ANS er beskyldt for, sier Thomas Børrestad.