MARIT HOLM

For landet under ett var økningen på 12 prosent, viser statistikken fra Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Bare Tromsø kan vise til høyere prisstigning enn Bergen i fjor. Der steg prisene på brukte borettslagsboliger med hele 32,7 prosent.

For informasjonssjef i BOB, Ole Irgens, kommer ikke den sterke prisveksten som noen overraskelse.

— Nei, denne trenden har vi lenge sett. Vi er glad for at våre medlemmer får en fin verdiøkning på boligene sine, samtidig som vi er bekymret for at inngangsbilletten for førstegangsetablererne blir dyrere, sier Irgens.

Prisen på borettslagsboliger har over flere år steget mer enn i boligmarkedet for øvrig. Det skyldes dels at borettslagsboliger tidligere har vært underpriset, og dels at de fleste borettslagsboliger ligger i sentrale strøk. Ole Irgens i BOB peker også på at de fleste borettslag er økonomisk veldrevne, og godt vedlikeholdte.

— Dette er med på å trekke prisen opp, sier han.

NBBL har sterk tro på at prisene vil fortsette å øke i 2005. Slår det til, blir det trettende året på rad med prisoppgang. Men aktiviteten på boligmarkedet er gått ned. I 2004 ble det omsatt nesten 8 prosent færre brukte borettslagsboliger enn i 2003. Administrerende direktør i NBBL, Ralph Norberg, tror den kraftige veksten i boligbyggingen forklarer mye av stagnasjonen i omsetningstakten for brukte boliger. Ole Irgens i BOB er mer usikker.

— Vi selger også færre brukte boliger enn før, men har vanskelig for å se at dette har noe med boligbyggingen i Bergen å gjøre, sier Irgens.