Bare 30 cm under brosteinen traff de på kirkegårdsjord. 40 cm nede var det spor av det som trolig var en kiste, etter 70 cm fant de enda en, og på 120 cm; en stor kiste.

Arkeolog Rory Dunlop viser oss en beinbit. Han tipper den er fra et menneske. For å være sikker, skal den analyseres. Den lå i et lag sammen med keramikkrester fra sent 1700-tall.

— Hvis vi er heldige kan vi finne kjønn, alder og kroppsdel, sier han.

Onsdag boret han og Odd Martin Slåtten fra Multiconsult i gaten 12 meter fra kirketårnet. Ved hjelp av dette boret kan de hente opp prøver av massene under seg. Årsaken til undersøkelsene er at Nedre Korskirkeallmenning og området rundt skal få nytt gatedekke.

Rodde inn til kirken

De to skal bore 12-13 hull ned til jomfruelig grunn.

— Hva ser du etter?

 • Hva de ulike kulturlagene inneholder, men vi er også ute etter topografiske opplysninger, hvor langt ned vi må for å finne jomfruelige morenemasser og fast fjell, sier Dunlop.

Borehullet her ved tårnet ga litt overraskende funn. De måtte helt ned til 5,33 meter for å finne fjellgrunn, og den rene morenemassen traff de på 3,10. Middelvannstand er 3,90 under oss, det samme som da kirken ble bygget. Ut av det kan man lese at flo sjø har gått nesten helt inn til tårnfoten som i dag ligger to meter under gatenivå.

 • Har du lyst til å grave her?
 • Ja, det hadde vært interessant. Men det blir ikke gjort uten at noe annet arbeid må gjøres, vannledninger eller noe sånt.
 • Får du nye opplysninger, eller visste vi dette fra før?
 • Vi får absolutt nye opplysninger om byens eldste historie, så dette er nyttig.

Skomakerne

Da BT snakket med de to tirsdag ved Vågsallmenningen, var de kommet ned til en dybde på mellom 4,0 og 4,8 meter, og hadde ennå ikke funnet den opprinnelige sjøbunnen.

Hele veien ned hentet prøveboret opp avfall etter håndverk og husholdning.

 • Hvilke håndverk ser du?
 • Her er mye rester etter skomakerne i Skostredet. På denne dybden er vi nede i senmiddelalderen, på 1400-tallet, sier han og viser oss overlæret fra en støvel. Hele veien rundt er det hull etter sømmen.

De fant rester etter fiskebein, nøtteskall i hopetall, kjøttbein og faktisk keramikk som er sjelden her, sammen med skjell.

 • Hva med båter og fiskeredskaper?
 • Nei, ikke noe slikt.

Sjøbunnen med morenemasser fant de 5,35 meter nede. Det betyr at folk kunne ro her på allmenningen.

 • Ja, de historiske kildene forteller oss at det gikk en kile inn mot Korskirken som ble kalt for Dybesund, et dypt sund.

Miljøbrønner

 • Vi vet også fra gamle kart at Korskirkeallmenning var ferdig utfylt før 1646, sier Dunlop.
 • Finner du tegn til bygningstømmer?
 • Nei, ikke her vi står nå.

Fire av borehullene skal brukes som miljøbrønner. Om fem år er det da mulig å undersøke om grunnvannstanden endrer seg, og se utviklingen i den kjemiske sammensetningen av grunnvannet. I dag ligger grunnvannet halvannen meter under brosteinen.

 • Har dere funnet spor etter boliger?
 • Ja, det går en grense fra Hollendergaten mot Sparebankgaten. På oppsiden av den finner vi brannlag og bosetting. Da Skostredet 4 ble gravd ut i 1992, ble det funnet en opphalingsplass der folk tjærebredde båtene sine på 1300-tallet.