Nå bores det etter svar i tunnelen fra Jernbanestasjonen til Bontelaboø.

I løpet av februar driver Multiconsult hydrologiske undersøkelser i jernbanetunnelen. Denne tunnelen, som bare sjelden er i bruk, er tenkt å være innkjørsel til et parkeringsanlegg i to etasjer, med plass til 600 biler. Undersøkelsene er et ledd i arbeidet med å forberede 2. gangs behandling av reguleringsplanen.

— Disse undersøkelsene vil avgjøre om det blir noen Fløygarasje eller ikke, sier prosjektleder Helene Olli Sollid.

Frykter skader på Bryggen

Det er grunnvannet som er problemet. Stiftelsen Bryggen advarer på det sterkeste mot å gjøre noe overilet. Grunnvannslekkasjer inn i parkeringsanlegget kan føre til at grunnvannstanden utenfor for og rundt omkring senkes. Det kan føre til store skader på Bryggen. I et brev til Bergen kommune datert 4. februar 2008 betegner Stiftelsen Bryggen det som uforsvarlig å bygge parkeringsanlegget slik det er planlagt.

Ramme på 150 millioner

— Vi vet at vi må være forferdelig forsiktige, og vi er ydmyke i forhold til de utfordringene vi står overfor. Men samtidig er det et sterkt behov for et større parkeringsanlegg for å betjene denne delen av Bergen sentrum, sier Helene Olli Sollid.

Hun opplyser at resultatene, analysene og konklusjonene etter de hydrologiske undersøkelsene vil foreligge til sommeren. Teknisk er det antakelig mulig å bygge et parkeringsanlegg under Fjellsiden som er pottetett. Men det vil trolig sprenge kostnadsrammen på 150 millioner kroner som Byrådet har satt opp for anlegget.

Ingen plan B

— Dersom konklusjonen blir at det er uforsvarlig å bygge Fløygarasjen av hensyn til verdifulle kulturminner, hva er da plan B?

— En plan B har vi ikke, svarer plansjef Mette Svanes. Men vi vet at behovet for parkeringsplasser er prekært i Fjellsiden. Det gjelder særlig behovet for boligsoneparkering. Og parkeringsanlegget under Skansendammen måtte vi jo droppe da dammen ble fredet.

— Men vi er forberedt på at vi kanskje må utrede nye muligheter for parkering i Fjellsiden, sier Mette Svanes.

Trenger Bergen et nytt parkeringshus? Si din mening i kommentarfeltet nedenfor.