Men etter det Bergens Tidende forstår er det tvilsomt om alle oppfyller kravene som kommunen stiller til fremkommelighet på fortauene utenfor.

I går ettermiddag var snekkere i fullt arbeid utenfor tapasrestauranten Barcelona i Torggaten. Tre treterrasser langs fortauet skal gi plass til 24 plasser utendørs.

Bord på plass

— Vi vil gjerne servere våre gjester ute på fine sommerdager som i dag. I tillegg gir uteserveringen også et tilbud til våre røykende gjester, forklarer daglig leder Nina Rokne.

I går kveld var allerede de første bordene på plass på den nybygde terrassen.

Om Barcelona får beholde terrassen slik blir bygget nå, er høyst uvisst. Fotgjengere BT har vært i kontakt med reagerer på at det er for liten plass til å ta seg frem på fortauet utenfor.

Blant dem er tidligere byråd for næringsutvikling, Anne Elisa Tryti.

— Jeg synes det er fint når sentrum syder av liv på fine sommerkvelder og synes det er bra vi får flere uterestauranter. Men det må ikke bli slik at vi risikerer å snuble i bord og stoler på gaten, sier hun.

Ikke plaststoler

Tryti mener det bør stilles krav både til fremkommelighet og trafikksikkerhet utenfor restaurantene.

— Kommunen bør også stille estetiske krav. En viss ensartethet i møblementet bør det være. Jeg synes ikke det holder å sette ut noen tilfeldig sammenraskede plastbord og plaststoler.

Leder for kontor for skjenkesaker i Bergen kommune, Gro Gaarder, sier til BT at hun er underrettet om at Barcelona bygger terrassen, men ikke har sett den selv.

— Er den slik jeg har fått den beskrevet, tviler jeg på at vi kan godkjenne den, sier hun.

Hun forklarer at fortauet utenfor restauranten må være minst tre meter bredt.

— Denne regelen må praktiseres konsekvent, sier hun.

Hun understreker at i gater med biltrafikk vil dette være særlig viktig. Utenfor Barcelona ligger i dag en av sentrums mest populære taxiholdeplasser.

Smale bord og stoler må det nok også bli utenfor Café Legal i Nygårdsgaten og utenfor cafeen Øvregaten 12 i Øvregaten.

BT var utenfor begge i cafeene i går ettermiddag. På begge steder må møblene plasseres på selve fortauet.

Erik Bruun som eier og driver Café Legal innrømmer overfor BT at det først og fremst er for røykernes del han har søkt om plass til 18 gjester på fortauet. Minst to av bordene vil han plassere i Nygårdsgaten. De andre plassene har han tenkt i smuget opp mot Gamle Nygårdsvei.

Politiet sier nei

— Vi vil nok ikke få byens mest attraktive uteservering, men det er greit nok for oss, sier Bruun fra døråpningen til cafeen sin. Utenfor i gaten stamper bilene i ettermiddagskø.

Den tette trafikken i gaten, er årsaken til at politiet har anbefalt Bergen kommune å si nei til skjenking på fortauet utenfor Legal.

Det er byrådet som gir endelig tillatelse til skjenking utendørs.

Byrådsleder Monica Mæland understreker overfor BT at byrådet er streng på at det skal være tilstrekkelig passasje på fortauet.

Bergen har ikke lenger noen øvre grense for hvor mange plasser som kan ha skjenkebevilling.

Om folk drikker ute eller inne spiller ingen rolle for oss, sier Mæland

— Men til uterestaurantene settes det krav om at de er tydelig avgrenset og ikke hindrer trafikken på fortauene. Befaringer blir nok nødvendig før alle uteserveringene kan godkjennes, konstaterer skjenkesjef Gaarder.

Byrådet vil trolig behandle sakene neste onsdag.

UTBYGGING: Snekkere var i går ettermiddag og kveld i fullt arbeid for gjøre i stand en ute terrasse utenfor Barcelona i Torggaten. I døråpningen, daglig leder Nina Rokne.<br/>Foto: RUNE SÆVIG