– Bergen har mange nok eksempler på moderne sentrumsbygg med schizofren arkitektur. Denne byen preges mer enn andre av en uheldig sammenblanding av modernisme og postmodernisme. Altfor mange bygg vil altfor mye på en gang, sier Helland. Onsdag kveld skal han presentere arkitekturdiagnosen på et møte i Bergen Arkitektforening.

Uheldig

– Premissene for utformingen av det nye tinghuset var svært uheldig, mener Helland. De sa at bygget skulle ha fra to til seks etasjer og være høyest mot rådhuset av hensyn til tårnet på den gamle brannstasjonen.

– Resultatet blir et mystisk sammensurium av et bygg som blir veldig forstyrrende for rådhuset. Nybygget er satt sammen av altfor mange ulike former, der den høyeste delen blir en markant og uheldig konkurrent til rådhuset. Et nytt bygg på denne prominente tomten burde være ryddig og urbant i formen og ha en størrelse som samsvarer med naboer som Telegrafbygningen, sier Helland.

Frustrert

Siden det tar tid før Gulating får realisert nybygget sitt, burde kommunen benytte anledningen til en ny diskusjon om utformingen, synes han.

– Helt siden vinnerutkastet forelå, har jeg vært frustrert over de foreliggende planene og lurt på om jeg skulle ytre meg. Når jeg nå er invitert til Bergen for å diskutere samtidsarkitekturen her, benytter jeg anledningen. Det er i grunnen rart at det ikke er blitt en diskusjon om dette tidligere, mener Helland, som selv er bergenser. Han er praktiserende arkitekt samtidig som han underviser ved Arkitektur— og designhøyskolen i Oslo.

– Bergen har brukt millioner på byrommene sine. Veggene i byrommet er like viktig som gulvet, mener han.

– I stedet for å prøve å skape ny arkitektur ved hjelp av alle slags originale former, burde de som formgir ny urban sentrumsarkitektur utnytte det vakre i proporsjonene og i bruk av gode materialer, mener han.

Mer homogene

– Selve bygningsformene bør være mer homogene og ikke så kompliserte slik at de kan inngå i en urban helhet, sier Helland som i sin analyse av arkitekturen i Bergen, vil prøve å finne årsaken til at byen bygger som den gjør. Han vil vise eksempler på alternative måter å bygge moderne på i byen, blant annet fra Sveits. Han sier han håper både politikere, planleggere og arkitekter kommer for å delta i diskusjonen.

Det er Østgaard Arkitekter AS i Oslo som har tegnet nye Gulating. De vant en arkitektkonkurranse om prosjektet. Dette arkitektkontoret har tidligere tegnet Oslo nye tinghus.

FORVIRRENDE FASADE: Slik vil nye Gulating ta seg ut mot Kaigaten. Nybygget er forvir-rende i form og fasade. Bygningskroppen burde hatt en jevn høyde, som knytter den til den øvrige bebyggelsen der rådhuset får være den vertikale kontrasten, mener sivilarkitekt Bård Helland. Illustrasjon: Østgaard Arkitekter AS.
STILLER DIAGNOSE: Bergen Arkitektforening har invitert sivilarkitekt Bård Helland til å si sin mening om den moderne arkitekturen i Bergen sentrum. Han benytter anledningen til å advare mot det planlagde Gulating-bygget i Rådhuskvartalet.
Nilsen, Arne