Aase Killand bor på Østlandet. Likevel får hun hver måned regning fra Bro— og tunnelselskapet i Bergen, selv om verken hun eller bilen hennes har vært her.

— Jeg er pisslei hele bomselskapet. Gang på gang har jeg tatt det opp med dem. De sletter fakturaene, men neste måned kommer det en ny, sier Aase Killand til bt.no.

- De får skaffe dem briller

1. juli i år fikk hun dette svaret fra Bro— og Tunnelselskapet:«Faktura xxxxxxxx er nå slettet her hos oss. Vi beklager feilen som er blitt gjort. Deres bilnummer har nå blitt registrert i vår database slik at den feilen forhåpentlig ikke skjer igjen.»

Nå har Killand fått enda en faktura fra selskapet. Denne gang med betalingsfrist 2. oktober.

— Jeg fikk beskjed om at det er en bil med et registreringsnummer som ligner mitt som har kjørt gjennom bomstasjonen. Da får de jammen skaffe ansatte briller og ikke sende regningene til meg. Dersom jeg ikke betaler, går jo regningene til inkasso. Det er de som ikke har gode nok rutiner, men det er jeg som får problemene med det, sier Killand.

— Vil ha meg frabedt

Killand sier hun har fått regninger fra bomselskapet nesten hver måned i år. Hennes knallgrønne Toyota Corolla er rett nok registrert i Bergen.

— Jeg bodde også selv i byen for fem år siden, men det får da være måte på.

— Dette vil jeg rett og slett ha meg frabedt. Jeg føler det nærmest som trakassering og vil vurdere å anmelde dem om de ikke slutter, sier Killand.

— Skiltet tolket feil

— Vi beklager dette. Regningen hun nå har fått med betalingsfrist 2. oktober, gjelder passeringer som er gjort før 1. juli. Når vi legger inn bilnummer for ekstrakontroll i sentralsystemet, gir ikke dette tilbakevirkende kraft. Ekstrakontrollen for dette nummerskiltet vil virke for eventuelle passeringer som kommer inn i systemet etter 1.juli, sier driftssjef Grethe Kleppe i Bro og Tunnelsselskapet til bt.no.

- Hva er grunnen til dette?

— Bildet er blitt tolket feil. Bilskiltet på det kjøretøyet som er blitt feiltolket, ser ut for å ha en skade. Vi har nå lagt inn et varsel på dette bilskiltet, slik at det skal sjekkes manuelt, sier Kleppe.

— Hvorfor ble ikke det gjort de første gangene kvinnen tok kontakt?

- Det er først hvis et skilt blir feiltolket flere ganger, det er behov for å legge det inn i en ekstrakontroll. Da er det åpenbart en feil eller skade på skiltet.

«Skrue i nulltallet»

— Skjer dette ofte at feil bileiere får regningen for andre sine biler?

— Nei, i forhold til mengden er det svært få. Men det er noen bilskilter vi må legge inn varsel på. Det kan eksempelvis være en skrue i et nulltall, som gjør at det blir tolket som et åttetall, forklarer Kleppe.

- Hvor mange bilskilt gjelder dette?

— Det gjelder noen få promille av det som blir sendt , men det er selvsagt beklagelig for dem som blir berørt av dette.

Har du fått bomregninger som ikke er dine?