Turøy har 15 års erfaring med tvangsbehandling av unge rusmisbrukere. Toppen av isfjellet — Foreldrene beskriver toppen av isfjellet. Veldig ofte vil det da være grunnlag for å gripe inn, selv om det ikke er funnet tilstrekkelig bevis for et omfattende rusmisbruk, sier Turøy. Fossumkollektivet tar ofte inn ungdom på tvang like før de fyller 18 år. - Min oppfatning er at fylkesnemndene har beveget seg fra å være veldig skeptisk til tvangstiltak like før ungdommen fyller 18 år, til å bli flinkere til å anvende loven helt frem til 18-årsdagen. Dermed slipper ungdommene å gå i enda flere år før de selv innser at de trenger behandling. Unnfallenhet i barnevernet Turøy mener unnfallenhet i barnevernet ofte er årsaken til at det ikke blir grepet fatt i ungdommene. Noen bruker alderen som et tungtveiende argument for ikke å gripe inn.- Det vi ser, er at vi får veldig mange henvendelser fra ungdom i alderen 19 til 21 år, som burde vært plassert før de var 18. Det tar vi som et tegn på at noen forsømmer seg.Turøy sier nemndene er blitt mindre opptatt av konkrete bevis som positive urinprøver. - De er blitt flinkere til å se totalsituasjonen, ta hensyn til at ungdom unndrar seg familie og skole, kommer i berøring med politi og vanker i belastede miljø. Det må ikke nødvendigvis tunge bevis til for å få et tvangsvedtak. Gyllen anledning Turøy opplever at et tvangsvedtak ofte får ungdom til å se på livet sitt på nytt.- Det at voksne tar ansvar blir en gyllen anledning til å innrømme at de er i ferd med å rasere livet sitt. Vi bruker mye tid til å begynne med på å synliggjøre for ungdommen at de har problem, som i verste fall kan bringe dem mye lengre i forhold til rus og kriminalitet. I stedet for at ungdommen går til bunns så løfter vi heller bunnen opp ved å gripe inn tidligere.- Vår erfaring er at vi i de aller fleste tilfellene lykkes å få ungdommen til å se dette, og da kommer motivasjonen. Vi opplever at det er mye lettere å rehabilitere når de ikke har rasert alt. Veien tilbake blir kortere. Fossumkollektivet har gode resultater. Tvang nytter, mener Turøy.- De aller fleste som kommer på tvang fortsetter oppholdet på frivillig basis. Det tar vi som et tegn på at vi lykkes, sier Terje Turøy.