Kommunikasjonsrådgiver Lars Magne Hovtun ved Forsvarets fellesoperative hovedkvarter opplyser at politiet har tatt kontakt med forespørsel om bistand for å fjerne minen. Han ber bt.no ikke å opplyse om den nøyaktige posisjonen til minen.

– Verken vi eller politiet ønsker at folk skal forsøke å finne denne minen. Folk bør holde seg langt unna, for sin egen sikkerhets skyld. Denne minen inneholder et sted mellom 100 og 270 kilo sprengstoff. Sannsynligvis er det en britisk eller tysk mine, opplyser han.

Hovtun forteller at eksperter fra Minedykkerkommandoen kommer til å uskadeliggjøre minen i løpet av kort tid.

– Det er ingen umiddelbar fare med denne minen, om folk holder seg unna. Den skal uansett raskt bli fjernet, sier han til slutt.