Torsdag skal Hordaland fylkesting evaluere ordningen med fritt skolevalg. Trolig vil det borgerlige flertallet holde fast på dagens karakterbaserte inntak.

Evalueringsrapporten viser at det er blitt en opphoping av flinke elever på de videregående skolene i Bergen sentrum. Bergen Katedralskole, Bergen handelsgymnasium og Tanks videregående skole er skolene med høyest inntakskrav i fylket.

På sentrumsskolen Rothaugen har foreldrene merket at barna deres har spesielt mange skoleflinke konkurrenter til de videregående skoleplassene i bydelen. De frykter tendensen vil forsterke seg, og at de videregående skolene i sentrum ender opp som uoppnåelige eliteskoler.

— Med det høye karaktersnittet vil det etter hvert være færre av våre elever som søker seg til disse skolene selv om det er det naturlige førstevalget deres, seier Jorge Dahl, leder for FAU på Rothaugen skole. Foreldrerådsutvalget ber nå politikerne legge om inntaket slik at elevene får tilleggspoeng når de søker seg til sin nærmeste skole.

— Men er det ikke bra at flere får konkurrere om sentrumsplassene, som jo hadde et godt renommé allerede før det ble fritt skolevalg?

— Vi er ikke imot en viss konkurranse, og det er positivt at elevene må yte noe for å komme på den skolen de vil. Men nå blir det for ekstremt. Mange elever vil oppleve at det ikke nytter selv med en ekstra innsats, sier Dahl.

Rothaugen FAU peker ellers på at evalueringsrapporten viser at et stort flertall av elevene ønsker å gå på skole i nærområdet sitt. Foruten det sosiale aspektet får det også økonomiske konsekvenser når elevene må ta buss langt forbi den skolen de i utgangspunktet sokner til.