Lærlinger får lov til å kjøre lastebil med henger fra de er 18 år gamle.

Det betyr at de kan kjøre biler som veier opptil femti tonn.

Svein Inge Bidne (20) er ansatt hos transportbedriften Olav Rogne AS som er drives av brødrene Lars Tore og Torgils Rogne på Voss.

— Først kjørte jeg brød med en varebil, og så har jeg fått stadig større bil. Det har gjort at jeg gradvis har lært meg å kjøre med større bil og opparbeidet mer erfaring, sier Bidne.

Torgils Rogne mener den gradvise tilvenningen med større bil er avgjørende for å legge til rette for at lærlingene blir trygge sjåfører.

— Transportbedriftene må la lærlingene øve seg på mindre biler før de slipper dem til på de største. Jeg tror også det vil være bra om lærlingene må vente et halvt år eller ett år før de kjører med tilhenger, sier Rogne.

Han mener semitrailer er det farligste dersom man er uerfaren. Vanlig vogntog er lastebil med eller uten tilhenger. Semivogntog eller semitrailer er en trekkvogn med henger.

— I dag kjører jeg selv en semitrailer lastet med betongelement. Den veier over femti tonn. Med så store krefter som slike lass utgjør, kan det fort gå galt.

Selv har han kjørt lastebil i 26 år.

— Jeg husker jeg var irritert på min far fordi han ikke slapp meg til på de store bilene. Nå har jeg en16-åring selv, og han skal heller ikke få lov å kjøre de store bilene før han har fått kjøretrening med mindre biler, sier Rogne.

Jeg har vært borti tilfeller der personer som har fått lappen ikke burde ha fått den Svein Blåsternes, faglærer

- Skulle ikke hatt lappen

Os vidaregåande skule er fylkets eneste videregående med fagopplæring innen transportfag.

— Jeg har vært borti tilfeller der personer som har fått lappen ikke burde ha fått den. Det går på trafikale ferdigheter og risikoforståelse, sier faglærer Svein Blåsternes ved avdeling for transportfag ved Os videregående skule.

Blåsternes er glad det ikke er han som avgjør hvem som skal få slippe til bak rattet.

Noen får lappen for klasse B dagen før. Det trengs fem til syv år for å bli en erfaren sjåfør

— Heldigvis ikke. Det er Statens vegvesen som vurderer om de skal ha lappen. Men det burde vært mer siling.

Han har opplevd at folk blir sjokkerte når de får høre at 18-åringer får lov å kjøre vogntog på opptil femti tonn.

Blåsternes påpeker at de fleste ungdommene er teknisk flinke, men at de har lite praktisk erfaring.

— Noen får lappen for klasse B dagen før. Det trengs fem til syv år for å bli en erfaren sjåfør, sier Blåsternes.

99 drept i vogntog-ulykker

Fra 2000 til 2010 har det vært 1486 ulykker på norske veier hvor lastebiler og vogntog har vært innblandet, viser Statens vegvesen sin ulykkesstatistikk.

99 personer er blitt drept , 21 er blitt meget alvorlig skadet og 211 alvorlig skadet.

I 187 av ulykkene var sjåføren mellom 18 og 26 år.

Dette kartet viser hvor ulykkene med lastebiler og vogntog har skjedd.

Artikkelen fortsetter under kartet.

Vil ha debatt

Norges Lastebileierforbund i Hordaland ønsker en debatt om hvorvidt det er forsvarlige aldersgrenser på førerkort for tunge kjøretøy i dag. I dag kan en 18-åring kjøre tung lastebil hvis han eller hun er lærling og tilknyttet en lærlingbedrift. Den ordinære aldersgrensen for sertifikat på semivogntog er 21 år.

— Vi vil ha en diskusjon på om det er fornuftig å øke denne aldersgrensen til 24. Da har du i hvert fall noen års kjøretrening på vanlig vogntog før man begynner på semitrailer, sier leder Jan-Ove Halsøy i Norges Lastebileierforbund i Hordaland.

Vanlig vogntog er lastebil med eller uten tilhenger. Semivogntog eller semitrailer er en trekkvogn med henger.

— Med semitrailer er det enorme krefter i svinger. All kraft ledes i en bolt. Det er i svinger det skjer utforkjøringer og velter, sier Halsøy.

NHO Transport ønsker ikke å heve aldersgrensene.

— Vi ønsker ikke å gjøre noe med aldersgrensen, sier Terje Sundfjord, næringspolitisk fagsjef i NHO transport.

I stedet ønsker de å bedre utdanningen.

— Vi ønsker å legge til rette for flere at flere får fagutdannelsen og ønsker å styrke opplæring under lærlingetiden. Uansett skal ikke lærlingene bli sluppet ut alene på veiene før de er modne for det, sier Sundfjord.

Avdelingsingeniør Dag Rykkje ved Voss trafikkstasjon er enig, og mener det er ingen god løsning å øke aldersgrensen til 25 år.

- Utnytter lærlinger

Hvis aldersgrensen heves, tror Rykkje det vil bety slutten på rekruttering av norske sjåfører.

— Sjåfører er mangelvare i dag. Om de må vente til de er 25 år før de kan kjøre, vil de ikke ta det som sin yrkesutdanning og forsvinner i stedet til andre yrker.

Rykkje er medlem i Statens vegvesen sin ulykkeskommisjon i Voss - og Hardanger-området.

I de ulykkene Rykkje har jobbet med, har ikke yrkessjåfører under 25 år vært overrepresentert. Men Rykkje mener man bør være føre var og skjerpe dagens opplæring. Han mener mange lærlingbedrifter i dag ikke tar opplæringen på alvor.

— 99 av 100 lærlinger vi stopper, kjører alene i bilen. Ifølge loven skal lærlinger være under opplæring og ha en fadder med seg i bilen. Etter hvert kan de ta enkeltoppdrag alene. Vi ser at det som skal være unntaket, blir regelen når 99 prosent kjører alene. Lærlinger blir brukt som ordinære sjåfører og utnyttet som billig arbeidskraft, sier Rykkje.

Bør 18-åringer få lov til å kjøre 50 tonn tunge vogntog?