Danielsen skoler har søkt om å få etablert en ny ungdomsskole i Lindås med 180 elevplasser og en ungdomsskole på Osterøy med 90 plasser. Nye Montessori-skoler for barneskolen er planlagt i Kvinnherad og på Osterøy med til sammen 265 plasser.

— Vi er allerede i gang med å lete etter lokaler. I Lindås forsøker vi å finne et egnet lokale i Knarvik-området. På Osterøy sonderer vi terrenget i og rundt Valestrand, sier administrasjonssjef Bernhard Belt i Egill Danielsen Stiftelse.

Skolen er planlagt for klassetrinn åtte til ti, og skal kunne ta imot elever fra Lindås, Radøy og Meland.

Vil ha alternativer

Bernhard Belt presiserer at begge de to omsøkte skoleetableringene er kommet som et resultat av ønske fra foreldre i de to kommunene.

— Vi setter ikke i gang skoler på eget initiativ og etter eget forgodtbefinnende. Det er ikke den måten det foregår på. I begge tilfellene kommer etableringene etter oppfordring fra foreldre som ønsker et alternativ til den offentlige skolen i kristendomsfaget.

Belt understreker at skolevirksomheten ikke er basert på noen nedvurdering av den allmenne skolen.

  • Det finnes mange gode lærerkrefter i den offentlige skolen. De gjør en god jobb. Men stadig flere foreldre reagerer på at kristendomsfaget i den offentlige skolen er for lite poengtert i det som nå heter KRL-faget (kristendoms-, religions- og livssynskunnskap). De vil ha en undervisning som er mer tydelig fundert på de kristne verdiene. Det er der vi kommer inn som et alternativ, sier han.

Utvannet offentlig skole

En av pådriverne for den nye skolen i Lindås, Siv Merethe Myhr, bekrefter at hovedbegrunnelsen for at foreldre i Lindås-området tok initiativ til en Danielsen-skole nettopp var ønsket om en skole som er bygget på et kristent fundament.

  • Vi har et sterkt ønske om at skolen som barna våre skal gå på, skal ha Bibelen som en klar autoritet. Det skal være en skole som står for noe og er tydelig på kristne verdier. Vi synes den offentlige skolen er blitt altfor utvannet i forhold til disse verdiene, sier hun.

Frykt for nedlegging

I Kvinnherad er det frykt for nedlegging av skoler som er drivkraften bak satsingen på privatskoler.

  • Vi har søkt om å gjøre skolen om til en Montessori-skole i fall kommunestyret skulle gjøre alvor av å legge ned skolen vår, sier Kjersti Berge i foreldregruppen som har søkt om å opprette Ølve Montessori-skole.

Skolen i Ølve har vært nedleggingstruet flere ganger. Og Berge er redd for at bygden kan bli uten skole om noen år.

  • Med denne søknaden sikrer vi fortsatt drift av skolen uavhengig av hva kommunestyret vedtar, sier hun.

Passer bra på små skoler

Generalsekretær Marie Lexow i Montessori forbundet i Norge bekrefter at det er stor interesse for å få opprettet Montessori-skoler i distriktene.

  • Mange foreldregrupper som tilhører nedleggingstruede skoler tar kontakt med oss. På Montessori-skolene går elevene i aldersblandede klasser.
  • Derfor passer pedagogikken bra på små grendeskoler, mener Lexow. Privat eller offentlig skole, hva foretrekker du? Bruk kommentarfeltet.