TOR LEIF PEDERSEN

Bontveitdalen er i ferd med å bli et eldorado for ryttere og travtrenere, hestekusker, skiløpere, skiskyttere og turgåere.

Fra 1995 er det i regi av Fana Travlag laget en treningsvei — et såkalt rettstrekke. For en halv million kroner ble det laget en bane der travhester trenes i raskt trav. Det ble inngått avtale om bruk av skogsbilvei på 2,3 kilometer mellom Gymmeland og Riple. Rettstrekke-banen ble koblet til skogsbilveien.

Etablerte hestesenter

I andre byggetrinn ble Fana Hestesportsenter etablert med plass til 25 hester og ridehall på 20 x 40 meter. Anlegget til en pris av 3 millioner kroner sto ferdig julen 1999. Bak prosjektet står Fana Trav- og hestesportslag og Bjørgvin Dressurklubb. De to lagene sørget selv for finansieringen av anlegget.

Senere er dette anlegget utvidet med en utendørs ridebane på 20 x 60 meter og en kjøre- og ridebane på 40 x 60 meter. Denne banen skal utvides til 40 x 80 meter. Til sammen har disse banene kostet 400 000 kroner. Av dette er 110 000 kroner tilskudd fra stat og kommune.

Litt lenger inne i dalen er det bygget en 250 meter lang rundbane for islandshest. Den er anlagt på Frotveit i forbindelse med anlegg for skiskyttere. Dette anlegget har kostet 200 000 kroner. Av dette har kommunen gitt tilskudd med 50 000 kroner mens Gustur Islandshestlag har betalt resten.

Mange veier å ri på

I dalen foregår det omfattende utbygging av skogsbilveier. Grunneierne har behov for å bygge slike veier for å kunne drive aktiv og nødvendig skogskjøtsel. Store skogarealer med betydelige økonomiske verdier er klare til å bli hogget om 15 til 20 år. Innen den tid må et nødvendig antall skogsbilveier være ferdig. Disse veiene er også nødvendig for at brannvesenet skal klare å kjøre inn nødvendig utstyr og biler i tilfelle skogbranner i området.

I tillegg til å tilfredsstille grunneiernes behov for skogsbilveiene, tjener veiene også friluftsinteresser. Hestelagene har et godt samarbeid med grunneierne om å bruke veiene til hesteaktiviteter. De samme lagene har også inngått samarbeid om å bruke skianlegget på Frotveit i sommerhalvåret. Veiene er svært viktige for hestefolket fordi ridebaner og travbaner ikke er godt nok for trening og hestenes trivsel. På samme måte som mennesker, har også hester behov for å komme ut i naturen. Det får de rikelig høve til i Bontveitdalen.

Bedrer sikkerheten

Hester som bruker enten bilvei eller sykkel- og gangsti er et problem i Bergen. Dette har medført en del ulykker de senere årene. Sikkerhetsmessig betyr det altså svært mye at hestene er i aktivitet andre steder enn på trafikkert, offentlig vei slik som i Bontveitdalen.

Planene for utvidelse av både hesteanlegg og skogsbilveier er utarbeidet og skal fremmes for kommunal godkjenning. Grunneierne og hestelagene håper kommunen kan bidra med både økonomisk bistand og rask behandling av nødvendige reguleringsplaner.

Visjonene er at det skal etableres et veinett fra Stend over Smøråsen - Valle - Totland til Bontveitdalen og videre ned til Haugsdalen og langs Osvassdraget til Osøyri. Planer finnes for skogsbilveier i disse områdene. Et slikt veisystem vil være en viktig og nødvendig del av tilrettelegging for økt innsats innenfor landbrukets nye satsingsområder. Det gjelder aktiviteter som turistnæring, helse- og sosialtjeneste, hesteaktiviteter og friluftsliv i tillegg til selve skogsnæringen.

Planlegger ny ridehall

Formannen for Fana Trav- og Hestesportslag, Ove Frotvedt, forteller til Bergens Tidende at det arbeides med planer for en ny og stor ridehall og god stallkapasitet i Bontveitdalen.

— Prosjektet vil koste 2-3 millioner kroner. Det er laget planer for en ridehall med internasjonale mål på 20 x 60 meter, tribune og kafeteria, toaletter og staller. Vi regner med å få tippemidler til prosjektet. Men vi er også avhengig av å få avtale med flere brukere. Vi ønsker at Fana Ryttersportsklubb vil etablere seg i dalen og inngå avtale om å bruke hallen. I så fall er det tilstrekkelig til at økonomien i prosjektet går i hop. Anlegget kan stå ferdig 1 til 2 år etter at vi har fått byggeløyve og finansiering er klar, sier Frotvedt.

Unngår konflikter

— Vi har unngått at hesteaktivitetene i Bontveitdalen skaper konflikter med lokalbefolkningen. De første planene om bygging av hestesenter lenger ute i dalen, utløste kritikk fra lokalbefolkningen. Derfor endret vi planene og bygget hestesenteret lenger inne i dalen. På den måten unngikk vi konflikter, sier Frotvedt.

Formann for Bontveitdalen Veilag, Paul Johne Særvold, forteller at det er bygget vel 7 kilometer skogsbilvei i dalen siden 2001. Veiene er rustet opp av veilaget som har gitt hestelagene, skiløperne og turfolk bruksrett til veiene.

— Vi grunneiere har behov for flere skogsbilveier, sier Særvold. - Men det alene er ikke nok til at det bygges slike veier. Befolkningen i Bergen har behov for adgang til store utmarksområder. Brannvesenet har behov for veier for å kunne bekjempe branner og på den måten trygge store økonomiske verdier. Både hestelagene og idrettslagene har behov for skogsbilveiene. Dermed er det mange som har interesse av at utbyggingen av skogsbilveiene i området i og rundt Bontveitdalen fortsetter, sier Særvold.

KJØRETUR: I fin natur slynger denne skogsbilveien seg innover ved Frotveit. Om sommeren brukes også veien av hestekjøretøyer og ridehester, mens skiløpere og skiskyttere bruker veien som er lysløype når det er snø.<p/>FOTO: KNUT STRAND
HINGSTEFAKTER: Kristin Sandereid trener hingsten Chacomo (4) i ridehallen i hestesportsenteret.<p/>FOTO: KNUT STRAND