TOR KRISTIANSEN — Vi ønsker å gjøre det lettere for folk å komme med sine bønner til Gud, sier sykehusprest Jan Ulveseth til Bergens Tidende. Det var han som høytidelig innviet den spesielle krukken i går.

Krukken er i seg selv et kunstverk montert i et kunstverk laget av Atle Haugland. Selve krukken og det runde fatet bak den er av keramikk. Den er montert på to vakre grener i bøk.

Pårørende, pasienter og ansatte ved sykehuset kan nå legge sine bønneønsker i krukken. De kan skrive akkurat hva de vil til Gud på en lapp. Hver søndag tas bønnekrukken med til gudstjeneste der bønnelapper bæres frem for Gud. Deretter skal lappene brennes. Bønnene blir dermed bare noe mellom den enkelte og Gud.

— Vi har alltid bedt for mennesker ved vårt sykehus. Ved å sette opp denne bønnekrukken, konkretiserer vi hva vårt sykehus skal romme. Vi gir også prestetjenesten en ny mulighet, mener Jan Ulveseth.

Bønnekrukken er samtidig et kunstverk som smykker resepsjonen på en ny måte.