— Vi ber om at vondskap må ha dårlige kår i byen. Bergen er en god by å bo i, men kan bli enda bedre, sier pastor Reidar Paulsen i Kristkirken til Bergens Tidende. Sammen med 200 mennesker har han tatt turen opp til toppen av Lyderhorn for å be.

Det er frimenighetene i Bergen som har gått sammen om en bønneaksjon for Bergen. Aldri før er det skjedd noe lignende. Menighetene som er ulike, er selv overrasket over at de kan samarbeide på en slik måte.

På de syv fjell ble det bedt om velferd og fremgang for Bergen. Det ble bedt for hvert eneste menneske. Foreldre, politikere, politiet og helsearbeidere var neon av de som ble nevnt spesielt.

— Det er fint å gjøre noe så spesielt, sier Dag Arve Haugsdal som hadde gått opp den bratte veien fra Kjøkkelvik skole sammen med sønnen Espen på sju år.

VARM BØNN: Med varme fra bålet løftet folk hender i bønn for Bergen på toppen av fjellet Lyderhorn.
FOTO: BJØRN ERIK LARSEN