Det er Bønes skole og elevene der, i samarbeid med Adinastiftelsen, som står bak aksjon «Aldri alene». Så langt har skolens arbeid resultert i at barnehjemmet Padea utenfor Craiova i desember i fjor fikk innlagt vann — noe man tidligere måtte gå flere kilometer for å hente.

I høst hadde elevene også innsamling av klær, sko, leker og skoleutstyr. Og det skaffes penger gjennom salg av egenprodusert kalender.

Undervisningsinspektør Lasse Fjellbirkeland ved Bønes skole forteller at to av skolens lærere for egen regning har besøkt barnehjemmet og området det betjener. De rapporterer om stort hjelpebehov, men også om stor takknemlighet og mye nytt håp.

— Vi har to konkrete mål; å sikre driften av barnehjemmet og å bidra til å bedre fattige HIV- og AIDS-syke barns kår i Craiova, sier Fjellbirkeland.

Til støttekonserten i Bøneshallen onsdag 2. april har allerede Rune Larsen, Tor Endresen og Helge Nilsen med orkester sagt ja til å stille opp vederlagsfritt, i likhet med hele apparatet rundt konserten.