De første statlige millionene til Bybanen i Bergen kommer allerede i 2002.

— Det er et paradoks at store veianlegg, som Ringvei Vest, planlegges fullt og helt av staten, mens store kollektivprosjekter planlegges av kommunene. Her er det noe som er skjevt, sier samferdselsminister Torild Skogsholm til Bergens Tidende.

— Din forgjenger, Terje Moe Gustavsen, gikk før valget langt i å love at staten ville gå inn med en like stor andel for for den nye T-baneringen i Oslo, nemlig 85 prosent. Som representant for partiet Venstre kan vel ikke du være dårligere?

— Selvfølgelig ikke, men dette kommer vi tilbake til neste år i proposisjonen om Bergensprogrammet, og jeg vil ikke binde meg til noe nå, sier Torild Skogsholm.