Statsministeren ser det som nødvendig at man får et bredt skolepolitisk forlik, slik at skolen skal bli forutsigbar selv med skiftende regjeringer, skriver VG.

I slutten av juli sendte SV-leder Kristin Halvorsen ut et brev til gruppelederne på Stortinget der hun uttrykte et ønske om en enighet om omfattende skolesatsing før kommunevalgkampen startet.

Nå er valgkampen i gang, og Bondevik er på banen med sitt eget forslag til skoleforlik. Statsministeren vil ifølge VG sette strek for den utvidede skoledagen klokken 14.30, og tar avstand fra obligatorisk SFO.

KrF vil også øke timetallet for trening på grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, matte og engelsk. Partiet vil også satse på leksehjelp og mer fysisk aktivitet i skolen.