Etter sterke oppfordringer fra fylkesveterinæren i Hordaland har flere skoler avlyst klasseturer til England fordi det er fare for at de kan bringe munn— og klovsykesmitte tilbake til Norge.

Lederen i Hordaland Bonde- og Småbrukarlag, Gunnar Trædal, sier til NRK at det er for galt at elevene taper rundt 4.000 kroner hver fordi de følger oppfordringen til fylkesveterinæren.

— Jeg synes det er veldig prisverdig at de klassene som allerede har kjøpt turene sine, avlyser dem, og da synes jeg at vi skal være med på å gi dem en kompensasjon, sier han.