– Når me får høve til å møta landbruksministeren før WTO sine dramatiske framlegg i forhandlingane skal sluttførast, må me nytte dette høvet, sier aksjonsleiar Haldor Dugstad til avisa Hordaland.

Eit kjempebål for levande bygder vert kveikt, og det vert appellar av leiar i Hordaland bondelag, Nils T. Bjørke og ordførar Bjørn Christensen.