Innan fristen 1. august har ytterlegare 63 bønder i fylket meldt inn salg av mjølkekvoten sin. Dette utgjer ti prosent av talet på mjølkebønder som vil selja kvoten sin i år skriv avisa Fjordingen.