FRODE BUANES

INGVILD RUGLAND

MARIA SIVERTSEN/NA24

SILJE KATRINE ROBINSON (foto)

Spretterten, som Styve bruker i det han kaller frustrasjonsterapi, er bare en av de kreative måtene Styve klarer å skvise penger ut av det offentlige stønadsapparatet på.

Blant sambygdingene er han mest kjent for kurs i det han kaller «bygdedyrkverking», der han motiverer folk til å tenke nytt og gir dem troen på at det går an å lykkes selv om man bor på bygden.

Geir Styve kan i så måte sies å være sjefsbygdedyrkverkeren. I fjor omsatte firmaet for 1,5 millioner kroner og gikk 200.000 kroner i overskudd, ifølge Styve.

Han skulle egentlig bli melkebonde, men fant ut at det å livnære seg av et fåtall produksjonsdyr på den lille gården på Hjelmås i Nordhordland ikke var liv laga.

Gjennom årene har Styve fått mellom 600.000 og 700.000 kroner i støtte til opparbeiding av turstier rundt gården, et flunkende nytt lysanlegg, samt bygging av en utslippsvennlig silo og en egen bestefarstue på tomten.

Slenger dritt på sjefen

Ifølge Styve er utfordringen — og erkjennelsen han gjorde - at man må slutte å tenke levering og begynne å tenke salg. Han gir følgende eksempel:

— Hvis jeg slakter en hest får jeg 2000 kroner, men hvis jeg først lar den gå 1000 timer som ridehest gir det meg 150.000 kroner i året.

Styve startet derfor med å gjøre om gården til et ridesenter og solgte hestemøkk for 1100 kroner kiloen. Senere lagde han «hestelortspretterten», som et hjelpemiddel i det han kaller frustrasjonsterapi.

Bedrifter med personalkonflikter fra hele Norge kommer til Styves gård for bokstavelig talt å slenge dritt på sjefen sin med en katapultliknende, tre meter lang sprettert.

«Stønadsteknologi»

Styve tror en rekke bønder ville vært tjent med å sette seg bedre inn i de mulighetene som finnes.

— Folk som er flink i sitt arbeid er ikke alltid god med papirarbeid. Mange jobber og jobber, men hadde de stoppet opp og tenkt seg litt om, kunne de også fått tiltaksstøtte.

Nordhordlandsbonden forteller at han årlig tjener rundt 500.000 kroner på å lære bort stønadsteknologi, som han kaller det, til andre.

Styve operer under det patenterte navnet Humørbonden. Han holder mellom 60 og 100 kurs i året for alt fra oljeplattformsjefer og BI-studenter til bønder som har mistet troen på yrket sitt.

- Sett opp forretningsplan

— Mange bønder evner ikke å skaffe seg den informasjonen som allerede fins om hvordan man kan få tak i midler og tilskudd fra det offentlige. Det kan jeg hjelpe dem med, sier Styve.

Han oppfordrer bønder til å sette opp sin egen forretningsplan og forstå hvordan tilskuddsordningene fungerer.

— Ordningene er politiske virkemidler, ikke luksusordninger. En del bønder leser ikke hele teksten og bruker tid på å søke på ting de ikke er i posisjon til å få, sier han.

Styve er også opptatt av å få frem at det også forplikter å motta tilskuddsmidler.

— Da jeg laget natursti måtte jeg samtidig forplikte meg til å holde den ved like, og det får jeg ikke penger til.

SJEFSBYGDEDYRKVERKER: Geir Styve motiverer folk til å tenke nytt og gir dem troen på at det går an å lykkes selv om man bor på bygden. Blant sambygdingene blir han kalt sjefs-bygdedyrkverker.
Silje Katrine Robinson