– Det er strålande å vere her. Eg får treffe mange menneske, og det er alltid futt her. Dagane blir ikkje så lange når ein kjem seg ut, seier Solfrid Storøy (66).

Ho er ein av tre demente som oppheld seg på Sætregården i Åsane tre gongar i veka. Ved årsskiftet starta Bergen kommune opp med dagtilbod for yngre personar med demens på gard. Tilbodet er unikt, og finst så langt berre i to andre norske kommunar.

Målet er å gje brukarane ein meiningsfylt kvardag, medan pårørande får avlastning. Erfaringar frå andre kommunar har synt at gardsopphaldet kan utsetje institusjonsinnleggelse med inntil eit år .

Både Solfrid Storøy og Helge Økland (62) har erfaring med gardsbruk frå barndomen, og det er tydeleg at dei finn seg til rette på Sætregården.

– Eg kunne ha vore her kvar dag. Vi går turar, rir på hestane og forar dyra. Det beste er at vi kjem oss ut, samt det sosiale, seier Økland.

Gjer godt for hugset

Solfrid likar seg spesielt godt i stallen, der ho striglar hestane. Ifølgje prosjektleiar og sjukepleiar Jannicke Sandøy, gjer det godt for hukommelsen å vere i aktivitet.

– Eg merkar at ting kjem tilbake til meg. Det dukkar opp historier, dikt og songar som eg trudde eg hadde gløymt, fortel Storøy.

**Les også:

Gir auka livskvalitet**

Ho myser mot sola, medan ho mater hestane med eple og gulrøter. Samtidig sørgjer Helge for at kaninane har nok høy, og at gjessene får sine daglege brødsmular.

Prosjektet i Bergen er enno er ikkje evaluert, men basert på tidlegare erfaringar gjev gardsopphaldet gode resultat.

– Vi ser at det har positiv påverknad på den enkelte brukar, som kjem ut av isolasjon og kan delta i sosiale samanhengar. Slik kan ein førebyggje vanlege tilleggslidingar, som til dømes depresjon, seier Elin Aarø Strandli ved nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.

I mars besøkte Strandli Sætregården, og blei imponert over opplegget der.

– Eg fekk eit godt inntrykk av det sosiale fellesskapet, og det var tydeleg at brukarane var mykje i fysisk aktivitet. Det blei skapt gode relasjonar, noko som er essensielt for å lykkast med eit slikt tilbod, seier Strandli.

Også overnatting

Planen er at tilbodet skal utvidast til å gjelde overnatting, og Bergen er ein av minst fem kommunar som i løpet av 2010 skal teste ut dette.

Mannen til Solfrid, Sverre Storøy, er godt nøgd med ordninga.

– Eg føler meg trygg og roleg når Solfrid er der, då veit eg at ho er i gode hender. Når ho kjem att er ho stort sett veldig fornøgd med dagen og livet. Eg trur absolutt ho hadde hatt fleire tyngre dagar utan dette tilbodet. Ho held seg også i god fysisk form sidan dei går mykje tur, seier Storøy.

Dette er det første avlastningstilbodet ekteparet har hatt sidan Solfrid utvikla sjukdommen for sju år sidan. Det gjer at Sverre får tid for seg sjølv.

– Eg trur det hadde røynt på om det ikkje var nokon plass ho kunne vere. Når behovet meldar seg vil også eit overnattingstilbod vere godt å ha, seier Storøy.

Komt for å bli

Per Waardal, spesialrådgjevar ved byrådsavdeling for helse i Bergen kommune, seier prøveprosjektet vil bli eit permanent tilbud.

– Det skal opp til politisk behandling, men vi trur dette er kome for å bli. Erfaringane er veldig gode så langt. Det er basert på positive tilbakemeldingar frå tilsette, pårørande, brukarar og gardbrukar, seier Waardal.

Dagane på garden er varierte, men inneber alltid ein uteaktivitet. Denne dagen er det riding som står på programmet. Helge stig opp på den tyske sportsponnien «Virginia», medan Solfrid finn plass i vogna bak.

– Dei har prøvd å få meg opp på hesten, men eg trivst best i vogna. Her sit eg som ei dronning, seier ho.

Marita Aarekol
Marita Aarekol
Marita Aarekol