— Norge er utrolig variert, og loven skiller ikke mellom sentrale områder og distriktene. Det som er rett den ene plassen trenger ikke være rett den andre, sier Bjarne Undheim.

Han sier Norges Bondelag sjelden kommer borti saker som i Fusa, hvor fylkesmannen nekter tredje generasjon i familien Olderkjær å bygge hus på gården.

Andre generasjon ønsker å overlate driften til sønnen Terje og hans kone Aina, men hus får de ikke lov å bygge.

— Regelverket er ikke laget for å ha tre generasjoner boende på samme gårdsbruk, sa landbruksdirektør Ole Bakkebø til Bergens Tidende i går.

Bjarne Undheim sier det er et problem at reglene ikke er tilpasset de store regionale forskjellene i Norge.

Samtidig sier han at behovet for flere hus kan ikke brukes som brekkstang mot reglene.

— Det bør det være en viss terskel for å få dispensasjon fra reglene. En bolig kan havne på andre hender enn familiens, og da bør en ha tenkt gjennom at huset ikke ligger midt i møkkakjøringen, sier Bjarne Undheim.

Han vil ikke ha noen mening om bruket i Fusa, men sier at bønder generelt må tenke på hva de gjør når de vil bygge et tredje hus på gården.

— De erfaringene jeg sitter med tilsier at dette ikke er av de største problemene norsk landbruk står overfor, sier Bjarne Undheim.