I dag måtte bonden møte i Nordhordland tingrett. Han er tiltalt for flere brudd på dyrevernloven. For to år siden døde to av 62-åringens kalver.

Veterinærer har konkludert med at dødsårsaken var avmagring, og mener at bonden over lengre tid har underforet dyrene.

Forholdene i fjøset var etter påtalemyndighetens mening svært kritikkverdige. Bonden har ikke gjort rent, båsene var svært små, og det var ikke installert skikkelig vifteanlegg. Da veterinærene kontrollerte fjøset var dyrene svært tilgriset av gjødsel.