Åtte av de tolv er kvinner med så lang fartstid at de også har vært billettører på fergene mellom Steinestø og Knarvik.

— Noen er eneforsørgere og trenger virkelig inntekten sin. Den usikkerheten som møter dem nå, virker selvfølgelig inn på dem, sier driftsleder for bomstasjonene til HSD, Inger-Helen Sæbø.

— Det er sørgelig at vi ikke har fått sysselsatt så gode medarbeidere. Men i HSD har vi ikke så mange slike jobber igjen. Og stadig flere av denne type oppgaver erstattes med maskiner, sier visedirektør for HSD Sjø, Bent Martini.

For de bomansatte er det ikke helt slutt nyttårsaften. Alle som har kort over Nordhordlandsbrua som de ikke har fått brukt opp, vil få refundert det de har til gode. Dette blir den siste oppgaven til billettørene i bomstasjonen på Flatøy.

Vil få penger igjen

— Kortene kan leveres i HSD sine lokaler på Knarvik etter nyttår, så vil man få kontant oppgjør for det man har utestående, opplyser Sæbø. Men fra 1. februar neste år må billettørene ut på arbeidsmarkedet igjen.

Dette kommer på ingen måte som julen på kjerringa.

— Vi har lenge hatt en tett dialog med de ansatt og sett på en rekke muligheter både i og utenfor selskapet. Ingen får sluttpakke, men HSD har satt av midler til omskolering og tiltak for å få dem over i annet arbeid. Det har også vært en tett kontakt med Aetat i Nordhordland, som mener at det skal være etterspørsel etter arbeidskraften deres i regionen, sier Martini.

Over til Osterøy

Et par av billettørene på Flatøy med høy ansiennitet vil bli flyttet over i bommen på Osterøybrua. Det medfører at noen deltidsansatte mister jobben sin på Osterøy. Uansett vil ikke billettørene være sikret noen trygg tilværelse her. På Osterøybrua har man søkt om å få bruke Autopass, men denne prosessen er foreløpig stanset av Datatilsynet.

— To av billettørene på Flatøy har tatt sikkerhetskurs for å gjøre seg klar til å kunne bli lettmatros på en av fergene til HSD, opplyser Inger-Helen Sæbø.

Ikke bussjåfør

Alle har de fått tilbud om bussopplæring og bussertifikat av selskapet.

— Dette er det ingen av kvinnene som nå blir ledige som har takket ja til. Og det er slett ikke fordi de ikke vil jobbe. Men rett og slett fordi de synes det er for tøft ansvar å kjøre med store busser på glatte veier, sier Sæbø.

Hun tror likevel at deres gode arbeidsmoral kommer til å hjelpe dem over i nye oppgaver.

— Men det blir en tøff og usikker periode etter nyttår, sier hun.