De fleste av disse er yrkessjåfører

For et års tid siden skyldte utenlandske bilister 50 millioner til norske bomselskap. Nå har staten gitt opp å drive inn over halvparten av beløpet, skriver VG.

— Circa 20 millioner er inndrevet, nær 30 millioner er ettergitt fordi det koster mer å hente inn pengene enn vi får igjen. I dag har vi rundt 15 millioner kroner utestående, sier Robert Fjelltun Bøe i Vegdirektoratet.

Norske lastebileierne mener praksisen er konkurransevridende.

— Her er norske myndigheter tafatte, dumsnille, og det tirrer vår næring enormt, sier Olav Slaatsveen, administrerende direktør i Norges Lastebileierforbund.

— En langtransportbil som omsetter for rundt 1,5 millioner i året, betaler vel 52.000 kroner i bomavgifter. Slår man strek over denne summen, står en konkurrent klart heldigere stilt enn norske bileiere, sier Slaatsveen, som har foreslått for Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet at det innføres påbud om autopassbrikke i biler over 3,5 tonn.

— Det burde dessuten være etablert ordning for å kunne trekke bomavgifter av kredittkort eller dieselkort, sier han.