Bergen var forut for sin tid da bomringen sto klar 2. januar 1986. Ingen hadde sett noe liknende, kanskje bortsett fra forsøk med bilistbetaling i deler av Singapore. Først den siste tiden har storbyer som London og Stockholm bygget sine egne bomringer.

Da ringen ble vedtatt i Bergen, var planen at den skulle legges ned etter 15 års drift. Slik gikk det ikke. Pengene triller inn som aldri før, og slik kommer det til å fortsette.

— Den blir i hvert fall stående til 2015, som politikerne har vedtatt. I bergensprogrammet åpnes det for ytterligere ti år, sier direktør Tore Skulstad i Bro- og tunnelselskapet.

Bompenger til evig tid?

Trolig blir ringen stående enda lenger, kanskje nærmest inn i evigheten.

— Det er lite som tyder på at den forsvinner i vår tid. Jeg tror den etter hvert vil bli etablert i en ny rolle som middel til å regulere trafikken. Sannsynligvis er bompenger den eneste realistiske måten å begrense trafikkveksten, sier han.

Kanskje må vi belage oss på å betale mer for passeringene etter hvert. Prisen har økt med ujevne mellomrom siden starten:

  • I 1986 var taksten 5 kroner pr. passering. Månedskort kostet 100 kroner.
  • Høsten 1999 ble prisen satt opp til 10 kroner pr. passering.
  • Våren 2004 økte prisen til 15 kroner, selv om rabattordninger på de nye autopass-brikkene fører til at mange betaler bare halvparten.Punget ut 200 millioner

Inntektene fra bomringen har økt mye mer enn takstene, blant annet på grunn av trafikkvekst. I 1986 betalte bilistene 35 millioner kroner, mens totalen i 2005 ligger på om lag 200 millioner kroner.

Pengene har gått unna til veibygging, særlig mot nordre og vestlige deler av Bergen.

— Det har vært en betydelig utvikling. Da bomringen ble satt opp, var det akutte trafikkproblemer i byen. Folk brukte tre kvarter på å kjøre fra Åsane til byen, sier Skulstad.

— Hvordan ville forholdene vært i dag, hvis ikke bomringen hadde blitt bygget?

— Vi ville helt sikkert hatt konstant kø på innfartsårene, og stagnasjon for byen som helhet, sier han.

Bro- og tunnelselskapet
AUTOPASS: I 2004 ble det slutt på papirbillettene, og bilistene i Bergen måtte gå over til slike elektroniske brikker.
VERDENSREKORD: Bergenserne har levd med bomring i hele 20 år.
Arkiv