Dette er Statens vegvesens anbefalte forslag til tunnel mellom Bergen sentrum og Arna. Forslaget utgjør en del av en konsekvensutredning som ble offentliggjort onsdag på en pressekonferanse i Bergen.

Statens vegvesen uttaler seg ikke om hvordan Arnatunnelen skal finansieres. Tunnelen er omtalt i Nasjonal Transportplan 2006-2015, men har ingen plass i handlingsplanen. Alt tyder dermed på at tunnelen må finansieres 100 prosent med bompenger.

Belaster ikke sentrum

Arnatunnelen slik vegvesenet ønsker seg den, medfører at det blir til sammen fire tunnelportaler under Kalfarveien. Det blir dermed ingen forbindelse mellom Arnatunnelen og Fløyfjellstunnelen.

Det medfører også at Arnatunnelen ikke vil ha forbindelse mot Åsane.

Det er hensynet til trafikkavviklingen som gjør at Statens vegvesen vil unngå «sammenblanding av Fløifjellstunnelen og Arnatunnelen. Så lenge de to tunnelene har helt atskilte løp, kan de tjene som omkjøringsveier for hverandre i perioder der den ene tunnelen er stengt på grunn av ulykker, vedlikehold eller annet. Dermed unngår man å belaste Bergen sentrum og Sandviken med omkjøringstrafikken, slik det er tilfelle i dag når Fløifjellstunnelen må stenges.

Omstridt

Det er Bergen bystyre og Hordaland fylkesting som har gitt Statens vegvesen i oppdrag å utrede bygging av Arnatunnelen. Tunnelen er omstridt. I Bergen går et flertall med Fremskrittspartiet, Høyre, KrF og Pensjonistpartiet inn for bygging av tunnelen.

Resten av partiene stritter i mot. Men Arbeiderpartiets mest profilerte samferdselspolitiker, Arne Jakobsen, har aldri lagt skjul på at han er blitt oppglødd for tunnelen. Aps medlemmer i Arna vil også gjerne ha tunnelen som snarvei til sentrum.

I kortversjon hevder tilhengerne av tunnelen at den gir store transportøkonomiske gevinster. E 16 mellom Bergen sentrum og Arna blir 16 kilometer kortere. Det gir store reduksjoner i utslipp av klimagasser, slik at Arnatunnelen i virkeligheten er et viktig miljøtiltak. Motstanderne hevder at Arnatunnelen vil gi mye mer biltrafikk inn mot Bergen sentrum og overbelaste krysset på Nygårdstangen.

Konsekvensutredningen fra Statens vegvesen gir motstanderne rett i dette, men mener at dette kan la seg løse, for eks. ved å utvide fra ett til to kjørefelter fra Nygårdstangen mot Danmarksplass.