Bare RV støttet forslaget fra NHO i Hordaland og LO i Bergen og Omland om å sette taket til 40 passeringer i måneden. Uten at noen vil hevde at RV er i lommen på NHO og LO.

Hadde vært motvillig

For storbrukerne betyr dette at man maksimalt må ut med 375 kroner i måneden — eller 4500 kroner i året for biler under 3500 kilo. For biler over blir maksimaltakstene 750 kroner måneden og 9000 kroner i året.

Høyres Hans Edvard Sein åpnet bompengedebatten med å bekjenne at han for 18 år siden hadde kjørt rundt med skiltet: «Jeg er en motvillig bompengebetaler».

— Det gjør jeg ikke lenger, så man utvikler seg, herr ordfører.

Storkoalisjon Høyre, Arbeiderpartiet, KrF, slo seg sammen med Venstre og Senterpartiet om å vedta den nye bompengeordningen.

Motstanderne

De øvrige partiene stemte mot, med ulike begrunnelser.

N SV mente altfor mye penger gikk til veier.

N RV var prinsipielt mot en særskatt som rammet alle, uavhengig av inntekt, og som ble innført på strekninger før det var etablert et skikkelig kollektivtilbud.

N Pensjonistpartiet fryktet for at den første ringen bare ville bli erstattet av nye ringer. Under avstemningen stemte for øvrig partiets Stein Husebø for bompengeringen.

N Frp gikk mot, fordi partiet mener staten skal betale for veiene gjennom de avgifter som tas inn på bensin, vei og andre bilavgifter. Dessuten er partiet mot bybanen.

Tilhengerne

Blant tilhengerne sto Aps Arne Jakobsen i fremste rekke.

— Høyre, KrF og Arbeiderpartiet har stått sammen om at Bergen trenger en skikkelig trafikkavvikling. Den nye bompengeordningen kan kanskje ramme litt urettferdig, men tiden er veldig knapp. Ordningen må på plass innen 1. februar. Vi må derfor ta en del forbehold og komme tilbake til en vurdering av ordningen etter et år. Inntektene skal bidra til finansiere Bergensprogrammet - det vil si Ringvei vest, bybanen, Skansetunnelen og flere miljøtiltak. Skal vi komme i mål forutsetter det at statens rammer ikke reduseres i årene 2006-2011, som vi har hørt antydninger om. Her må vi passe på Stortinget, formante ham.

Bergensernes årlige bidrag til bybane og bedre veier blir formidabelt, hele 228 millioner kroner i året. En passering vil koste 15 kroner. Men det nye bompengeselskapet vil aller helst at bilistene kjøper brikker. Disse vil bli rabatterte.

For 25 passeringer betaler man kr. 10,50 per tur. For 175 passeringer betaler man ni kroner per tur. For 350 passeringer betaler man kr. 7,50 per passering. For kjøretøy over 3500 kilo blir satsene det dobbelte. Elbiler, motorsykler, busser og utrykningskjøretøy slipper å betale.

I Bergens Tidende i morgen vil vi presentere en detaljert oversikt over den nye bompengeordningen.