Finansbyråd Henning Warloe leverte i går sin innstilling om bompengerabattene til bystyrets kontor. Warloes innstilling er i tråd med den innstillingen det forrige byrådet hadde. Dermed er det ingen grunn til å tro at ikke flertallet i bystyret vil slutte seg til mandag 24. november.

Warloes anbefaling ligger også tett opptil det som Vegdirektoratet tidligere har skissert.

— Saken om bompengeordningen var egentlig ferdig behandlet i det forrige byrådet. Derfor har ikke jeg skrevet noen ny innstilling, men bare lagt ved et notat på bakgrunn av den diskusjonen som har vært i det siste, blant annet om dette bompengetaket som Bergen Bompengeselskap hadde anbefalt å sløyfe, sier Warloe til Bergens Tidende.

Tre rabatter

De viktigste punktene i den nye bompengeordningen blir da som følger:

  • Fra 1. februar innføres elektronisk innkreving av bompenger i Bergen. Grunntaksten for en enkelt passering blir 15 kroner for småbiler og 30 kroner for biler over 3500 kg.
  • Det innføres en abonnementsordning med forhåndsbetaling der bilførerne kan velge mellom tre rabattnivåer:
  • Abonnement på 25 passeringer gir 30 prosent rabatt.
  • Abonnement på 175 passeringer gir 40 prosent rabatt.
  • Abonnement på 350 passeringer gir 50 prosent rabatt.
  • Det kreves inn bompenger 24 timer i døgnet alle hverdager, medregnet lørdag. Søndag og andre helligdager er gratis.
  • Det innføres en timesregel slik at alle passeringer gjennom bompengeringen innenfor en klokketime belastes som én passering. Det innføres et tak på 60 betalte bompengepasseringer pr. måned.

Dette betyr at en personbil med det største abonnementet betaler maksimalt 450 kroner pr. måned i bompenger.

  • Det gis ikke rabatt på etterskuddsbetaling.

228 millioner i året

Henning Warloe medgir at det har vært en del diskusjon rundt dette med bompengetak. Det finnes lite eller intet erfaringsmateriale på i hvilken grad et bompengetak påvirker inntekten. Warloe anbefaler derfor at ordningen evalueres etter ett års drift.

Inntektsmålet for den nye bompengeordningen, som trer i kraft fra 1. februar, er 228 millioner kroner i året. Pengene skal brukes til å finansiere Bergensprogrammet (bybanen, Ringveg vest, Skansetunnelen m.m.)

Flom av brosjyrer

Statens vegvesen legger for tiden siste hånd på en brosjyre som skal sendes ut til minst et par hundre tusen mulige bompengeabonnenter i Bergen og de omkringliggende kommunene.

— Brosjyren vil inneholde detaljerte opplysninger om den nye bompengeordningen, hvordan den virker og hvilke betalingsordninger som vil gjelde. Brosjyren vil også inneholde bestillingsskjema og giro for bestilling av abonnement, sier Jan Olav Skogland i Statens vegvesen. Det eneste han nå venter på, er at først bystyret, og deretter Vegdirektoratet, skal fastsette endelige priser og rabatter slik at det kan tas inn i brosjyren før utsendelse.

NY BOMSTASJON: Slik vil den nye, elektroniske bomstasjonen på Nye Nygårdsbro se ut når den settes i drift 1. februar 2004. Ingen bompengeboder mer. Bilene skal kjøre rett gjennom uten å stoppe. Betaling og registrering skjer automatisk.<br/> ILL: STATENS VEGVESEN