Grunnen er at den utvidelsen av bompengeordningen som ble vedtatt i bystyret før jul, ennå ikke er satt i verk. Og per dags dato er det heller ingen som aner når den nye ordningen begynner å virke.

Årsaken er at Bergensprogrammet, med bybanen og Ringveg vest, på veien til Stortinget fremdeles ikke er kommet lenger enn til Vegdirektoratet. Der er det meningen at de to prosjektene skal få tildelt sin første lille bevilgning fra staten til oppstart, slik at arbeidene kan begynne så smått før året er ute. Og i denne «pakken» ligger også utvidelsen av bompengeringen i Bergen som skal sørge for økte inntekter.

Frustrasjon

I det politiske miljøet i Bergen brer det seg nå en frykt for at både bybanen og Ringveg vest skal lide samme skjebne som Jondalstunnelen og Hardangerbroen, nemlig at de ikke når frem til Stortinget i tide til å bli behandlet før sommerferien. Skulle det gå så galt, må også disse to kjempeanleggene vente til høsten.

Blant de frustrerte er byrådsleder Monica Mæland (H).

— Vi vet ikke hva som skjer. Jeg forholder meg bare til det jeg har lest i avisen, at samferdselsdepartementet vil sende saken over til Stortinget i midten av mai. Vi har også nylig sendt et brev til departementet. Der ber vi om at saken umiddelbart sendes over til Stortinget, sier Monica Mæland til Bergens Tidende.

— Vi er urolige for dette. Vi forsøker å holde oss orientert gjennom våre folk i samferdselskomiteen, men det er jo ikke så mye vi kan gjøre, sier Arne Jakobsen fra Arbeiderpartiet. Men han håper fremdeles.

Bybanen i rute

Politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet, Sverre Molandsveen, sier dette til Bergens Tidende:

— Bybanen og Ringveg vest har allerede gjennomgått eksterne kontroller, og skal ikke gjennom flere slike. Sakene ligger fremdeles i Vegdirektoratet, men vi har fremdeles som mål å fremme både bybanen og Ringveg vest for Stortinget i vårsesjonen.

— Men spørsmålet blir jo da om Stortinget får sakene tidlig nok til å behandle dem før det tar ferie?

— Det er riktig. Men hvor lang tid Stortinget trenger til behandlingen, har vi ingen kontroll med, sier Molandsveen.

Dramatisk svikt

Gapet øker mellom inntektsmålet og de faktiske inntektene i bompengeringen.

Ved utgangen av 2004 var det konstatert en dramatisk svikt i bompengeinntektene i Bergen i forhold til vedtatt inntektsmål. I perioden 2002 til 2015 må bompengene ligge på 230 millioner kroner i årsgjennomsnitt. Ved årsskiftet lå de så langt etter skjema at inntektene fra og med 2005 måtte opp i 270 millioner kroner. Til sammenlikning var de «bare» 200 millioner i 2004.

Etterslepet øker og øker

Den vedtatte utvidelsen av bompengeordningen medfører fem nye bomstasjoner, bompenger alle helligdager og justering av høyeste rabatt fra 50 til 40 prosent.

Så langt i år er ingen ting av dette satt i verk. Det vil si at bompengeringen i Bergen fremdeles går etter skjema til 200 millioner i året, mens den egentlig skulle ha gått etter skjema til 270 millioner.

Etterslepet øker dermed med ca. seks millioner kroner i måneden.

Dette betyr igjen at den vedtatte utvidelsen av bompengeordningen ikke vil være tilstrekkelig, fordi inntektstapet i 2005 ikke er regnet inn. Nå er det i praksis ingen sjanser for at den nye bompengeordningen kan tre i kraft før sommeren. Inntektstapet 1. halvår vil da være anslagsvis 35 millioner kroner.

— Det problemet får vi ta når det dukker opp, sier Monica Mæland.