TORSTEIN STANGENES

OSTERØY: Vegdirektør Olav Søfteland provoserer ostringene igjen. I et nytt brev til Osterøy bruselskap forsterker og utdyper han kritikken av det høye alkoholbruket i selskapet.

BERGEN: Bro— og Tunnelselskapet vil øke takstene i bompengeringen til 20 kroner. Det vil gi 70 millioner i økte bompengeinntekter. Utspillet er musikk i ørene til Høyres Hans Edvard Seim.

Koneturer til bompengekonferanser i utlandet, store og dyre seminarer og kjøp av alkohol for bompengebetalernes penger ble mer enn fylkespolitikerne kunne godta. Nå har fylkets toppolitikere bestemt seg for å kaste hele styret i Sunnhordland Bru og Tunnelselskap, et styre som består av de mest fremtredende politikerne og byråkratene i fylket.

I løpet av februar skal det avholdes ekstraordinær generalforsamling i Sunnhordland Bru og Tunnelseskap.

— Vi vil velge et nytt styre. Styret blir som kollegium avløst, sier fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg (KrF) til BT.

Selsvold Nyborg har sittet i utvalget som har vurdert styret i bompengeselskapet. I dette utvalget har også Terje Søviknes (Frp), Tom-Christer Nilsen (H), Harald Hove (V) og Gisle Handeland (Ap) sittet.

Tror han slutter

Fylkesordføreren vil ikke ta stilling til om enkelte styremedlemmer kan bli gjenvalgt. Det er ikke bare opp til fylkeskommunen, men også opp til kommunene som eier resten av selskapet.

Men siden fylkeskommunen som majoritetseier heretter vil ha fire av syv styreplasser, er det klart at det blir betydelige utskiftninger. I dag har fylket bare tre plasser. Og ingen av disse tre kan regne med å bli gjenvalgt.

Disse tre er:

***** Fylkesrådmann Paul M. Nilsen

***** Tidligere fylkesrådmann Harry Herstad (styreleder)

***** Tidligere fylkestingsmedlem Arne Jakobsen (Ap).

Fylkesrådmannens styredeltakelse har gjort at det er politikerne selv som har sittet i utvalget som har laget de forberedende sakspapirene til fylkestinget. Hele administrasjonen ble nemlig inhabil ved at deres sjef sitter i det omdiskuterte styret.

Heller ikke Harry Herstad og Arne Jakobsen kan regne med å få fylkets velsignelse. Det var jo styreleder Harry Herstads tur på bompengekonferanse i San Francisco sammen med sin kone som utløste de høyeste ramaskrikene da pengebruken blant landets bompengeselskaper ble avslørt i desember i fjor.

Tror ingen blir gjenvalgt

Kommunene som eier noen prosenter hver av selskapet må kjempe om de resterende tre styreplassene.

Dermed er Stord-ordfører Magne Rommetveit (Ap), Bømlo-ordfører Inge Reidar Kallevåg (H), Sveio-ordfører Jorunn Skåden og tidligere Kvinnherad-ordfører Aksel Kloster (Ap) også i faresonen.

— Det ville overraske meg veldig om noen av de sittende styremedlemmene blir gjenvalgt, sier Terje Søviknes (Frp), som har sittet i utvalget som har vurdert styret i bompengeselskapet.

Når BT spør Selsvold Nyborg om hva som skjer med all kompetansen daglig leder og styremedlemmer med ledsagere har fått på opptil flere konferanser i utlandet, svarer hun:

— Den kompetansen går an å kjøpe, vet du. Dette er en opprydningsaksjon vi har tatt fatt i for å overholde bompengeavtalen, sier hun.

Det er fylkestinget som endelig skal avgjøre fylkets holdning til styret i Sunnhordland Bru og Tunnelselskap i sitt møte 27. januar.