I gårsdagens BT lanserte Bompengeselskapet forslaget om at forurensende biler skal betale høyere bompenger enn biler som forurenser lite.

Bompengedirektøren har hentet ideen fra Stockholm, men et stykke lenger sør i Europa fins en by som allerede har gjennomført systemet en ser for seg i Bergen.

I Milano innførte en i januar 2008, med stor politisk motstand, en prising basert på såkalt Euroklasse på bilene som kjørte inn i sentrum. Euroklasse er en europeisk ordning for hvilken utslippskategori bilene tilhører.

Resultatet var at antallet biler i de klassene som fikk ekstraavgift ble redusert med 56,7 prosent, ifølge EU-prosjektet Curacao. Den samlede biltrafikken er redusert med 14,4 prosent, og partikkelforurensningen er redusert med 14 prosent.

I Milano går inntekten fra avgiften til å subsidiere kollektivtrafikken, som blant annet har ført til at bussfrekvensen har økt med mellom 13 og 20 prosent på de ulike linjene. **Les også:

Regjeringen vil ha slutt på gratis byparkering**

— Er gjennomførbart

Seniorforsker Terje Tretvik ved SINTEF Transportforskning mener Bompengeselskapet i Bergen her har fått en god idé, som han mener høres gjennomførbar ut.

  • Ja, det vil jeg tro, viss det blir godkjent av departementet. I verste fall må det stortingsbehandles først, slik alle vesentlige endringer av bompengetakstene må, sier han.

Tretvik er med i et prosjekt som akkurat har fått finansiering fra Forskningsrådet. De skal prøve ut en mer avansert variant av et slikt utslippsbasert bompengesystem.

I forskningsprosjektet skal de gå et steg videre og plassere inn komponenter i bilene, som måler faktisk utslipp, noe som blant annet blir påvirket av hvordan du kjører. Mye gass og bremser, gir for eksempel mer forurensning enn jevnt rolig kjøring.

**Les også BTs leder:

En mangelfull søknad**

— Blir dyrt med gammel bil

Selv om Tretvik mener ideen er god, peker han på at en slik ordning som Bompengeselskapet foreslår kan slå sosialt skjevt ut.

  • Det vil bli dyrt for de stakkarene som ikke har råd til nye biler, sier han.

Her mener Tretvik staten kan bidra, ved for eksempel å øke vrakpanten og redusere avgiftene enda mer på miljøvennlige biler.

Forskningsprosjektet han er med i skal samarbeide med Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen. Men nå vil han gjerne utvide.

  • Det skjer mye i Bergen, forstår jeg, så vi må jobbe for å få med Hordaland her også, sier han.

Bør Bergen gjøre som Milano?