1. august skal bomstasjonene etter planen åpne i Kvam. Men nå kan åpningen bli utsatt.

Bomprosjektet har vært og er svært omstridt, både i Kvam og blant pendlere og hytteeiere. Det skal sørge for finansiering av utbedringer på rv 7 og rv 49, blant annet veien over Kvamskogen.

Så sent som 16. juni skrev Statens Vegvesen i brev til Datatilsynet at innkreving av bompenger i Kvammapakken skulle starte 16. august.

Venter på Voss

Men nå sier styreleder i Kvam bompengeselskap, Reidun Rasmussen Mjør, at åpningen av bomstasjonene kan bli utsatt.

— Det er en diskusjon om vi bør vente til også Vossapakko åpner, sier Mjør.

Om Kvammapakken vil vente eller ei, skal avgjøres snart, opplyser hun.

Like satser Voss skal ha tilsvarende bompengefinansiert veioppussing, men her er det fortsatt diskusjon om hvor bomstasjonene skal stå.

Med gratiskjøring over Voss og bompenger i Kvam, vil trolig mange flere bilister velge E16 fremfor Rv7 når de skal kjøre mellom øst og vest.

Vossapakko og Kvammapakken får like bompengesatser. 40 kroner for liten bil og 80 kroner for stor bil.

Det blir betaling i begge retningene, men bare en betaling innenfor en time.

Ved å betale på forhånd kan man oppnå 30 til 50 prosent rabatt, ifølge en pressemelding fra fylkesutvalget.

Her kommer bomstasjonene:

Hva synes du om om bompengeprosjektene i Hordaland? Si din mening!