Bompengestasjonen har vært ute av drift siden ulykken skjedde sent om kvelden 10. september. Det betyr at bilistene har passert gratis i mer enn fire uker. Bro & Tunnelselskapet regner med at mellom 9000 og 10.000 kjøretøyer i døgnet krysser bompengestasjonen. Snittprisen per passering ligger på ca. åtte kroner. Det daglige inntektstapet ligger anslagsvis rundt 75.000 kroner. Det betales bompenger seks dager i uken. Bro & Tunnelselskapets foreløpige inntektstap har derfor rundet to millioner kroner.

— Vi regner med at bilførerens forsikring må dekke dette tapet, sier teknisk sjef Trond Juvik i Bro & Tunnelselskapet.

Måtte rives

Bompengegalgen ble så skadet i kollisjonen at Statens vegvesen krevde den revet fortest mulig.

— Den var farlig for trafikken, sier Anders Trefall ved Byggherreseksjonen i Statens vegvesen, avdeling Hordaland.

Bro & Tunnelselskapet bestilte umiddelbart ny galge.

— Vi fikk opplyst at det var fire til seks ukers leveringstid på slikt utstyr, sier teknisk sjef Trond Juvik.

Kjører gratis

Det betyr at det fremdeles kan ta et par uker før utstyret som registrerer passerende kjøretøyer, er på plass igjen. Frem til det skjer, er det fortsatt gratis å passere denne bompengestasjonen.

Informasjonssjef Stein Haakonsen i Finansnæringens Hovedorganisasjon bekrefter at ansvarsforsikringen for motorvogner omfatter avbruddsforsikring.

  • Jeg kan ikke uttale meg om dette konkrete tilfellet, men generelt dekkes følgeskadene etter ulykker. Forutsetningen er at den skadelidte kan dokumentere inntektstapet, sier han.

For Bro & Tunnelselskapet skulle ikke det være noe problem.

Må betale selv?

Politiet opplyste etter ulykken at bilføreren var mistenkt for promillekjøring. Blodprøve ble derfor tatt. Viser mistanken seg å være berettiget, kan sluttregningen fra trafikksmellen havne hos bilisten.

— Forsikringsselskapet gjør uansett opp med den skadelidte. Så blir det opp til selskapet å vurdere om regress skal gjøres gjeldende overfor kunden. Generelt er forsikringsselskapene nøye med å håndheve prinsippet om at bilførere må betale alle utgifter dersom en har ført motorvogn i selvforskyldt rus, sier Stein Haakonsen i Finansnæringens Hovedorganisasjon.

Bro & Tunnelselskapet vet foreløpig ikke hvor lang tid det vil ta før bompengestasjonen i Straumevegen er operativ igjen. I mellomtiden øker den foreløpige regningen på over to millioner med anslagsvis nye 75.000 kroner per dag frem til alt er i orden igjen.

UTE AV DRIFT: Bompengestasjonen ved Straume bro har vært ute av drift siden ulykken for en drøy måned siden.
Pål S.Schaathun