• Kan ikke staten innen rimelig tid sette i gang bygging av Stad-tunnelen selv, bør private få en statlig gulrot for å bygge tunnelen, gjerne med bompengefinansiering.

Dette sier skipsreder Dan Odfjell til Bergens Tidende.

For noen år siden sa han seg villig til å bygge tunnelen mot å få kreve inn «bompenger» fra skipene.

— Jo, jeg husker det. Jeg har lenge vært tilhenger av en tunnel forbi Stad, helt fra jeg var i marinen og sto om bord i en minesveiper og fikk oppleve Stad i storm, forteller Dan Odfjell.

— Står du ved tilbudet?

— Tja, det er jo noen år siden og jeg vil nok ikke i dag påta meg å sette i gang bygging av en skipstunnel. Det er faktisk en statlig oppgave. Men er det slik at staten ikke kan starte bygging innen rimelig tid på grunn av budsjettsituasjonen, så bør private får anledning til å sette i gang. Det må da gis en form for gulrot, et insitament, i tillegg til en eller annen form for bompengesystem. sier Dan Odfjell.

Han peker på det rent samfunnsnyttige med en slik skipstunnel.

Mange forlis og dødsfall

— Mange skip har gått ned på Stad og mange mennesker er omkommet. I tillegg koster det rederier og næringslivet mange millioner hvert år fordi skip må ligge å vente ved Stad i dårlig vær. Det skaper kostbare forsinkelser i skipstrafikken. Alle rednings- og bergningsaksjonene ved Stad koster likeledes hundrevis av millioner kroner over noen år. Jeg kan ikke skjønne at politikerne ikke ser dette når de vurderer en skipstunnel ved Stad, sier Dan Odfjell.

Ifølge en brosjyre fra pådriverorganisasjonen Stad Skipstunnel har det de siste 100 årene omkommet 100 mennesker og forlist 100 skip på dette værharde havstykket. Stad går for å være et av de mest værharde havstrekninger i Europa.

Og verre kan det bli.

Klimaforskerne venter nemlig mer urolig vær i fremtiden. Om det slår til, vil en skipstunnel bli enda viktigere. Dessuten viser beregninger at den forbedrede tryggheten i tunnel gir for skipstrafikken vil føre en halvering av faren for oljesøl som følge av forlis.

Bedre for båtturisme

Dan Odfjell peker også på at en Stad-tunnel trolig vil føre til økt båtturisme fra «sydenfor Stad» og videre nordover langs kysten. Det kan bli en viktig inntektskilde for mange kystsamfunn. I dag er det veldig mange som sannsynligvis ikke våger å legge ut med fritidsbåten sin på en slik tur, nettopp på grunn av værharde Stad.

Torsdag var det et orienteringsmøte i Bergen i regi av Bergen Næringsråd om skipstunnelprosjektet. Både ordfører Herman Friele i Bergen og hans Ålesunds-kollega, Arve Tonning, tok til ordre for en snarlig beslutning om å bygge tunnel forbi Stad.

Tunnelen er tenkt å gå mellom Kjødepollen og Moldefjorden i Selje kommune. Den er prosjektert med 1800 meters lengde og en seilingsbredde på 23 meter. Den er planlagt med en dybde på 12 meter.

Også Hurtigruten

For at også Hurtigruten skal kunne bruke tunnelen må seilingshøyden være 30 meter, mot prosjektert høyde på 25 meter.

Tunnelen er prosjektert til å kunne ta skip på inntil 5000 bruttotonn. De nyeste hurtigruteskipene er mellom 15.000 og 17.000 bruttotonn.

Dan Odfjell mener imidlertid at prosjektet blir uforholdsmessig dyrt hvis det skal dimensjoneres for Hurtigrutens store skip.

Kystverket fastslo i 2001 at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Byggetiden blir anslått til fire år.

Senere i skal Stortinget behandle spørsmålet om bygging av Stad-tunnelen.

Prislappen for bygging av tunnelen ligger på noe over 800 millioner kroner.

FOR TUNNEL: Skipsreder Dan Odfjell i Bergen mener private må få realisere en skipstunnel ved Stad. Setter ikke statenselv i gang må den gi private en statlig gulrot som gjør det lønnsomt å bygge tunnelen. ARKIVFOTO: TOR HØVIK