Dette er ett av få konkrete forslag i en rapport om fremtidig satsing på jernbane i Norge, som samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa fikk torsdag formiddag. Selv vil statsråden ikke kommentere forslagene om alternativ finansiering av tunnelen mellom Hønefoss og Oslo/Bærum.

20 års venting

Det er 20 år siden Stortinget vedtok at Ringeriksbanen skulle bygges, en utbygging som vil korte reisetiden mellom Bergen og Oslo med en time. Prosjektet ble vedtatt som følge av et kompromiss mellom Arbeiderpartiet og SV, der samferdselsminister Kjell Opseth fikk viljen sin. Han skulle få flertall for å bygge Lærdalstunnelen (bil), så skulle SV få flertall for å bygge Ringerikstunnelen (tog)

Tyve år senere går togene fortsatt om Drammen eller Roa på sin ferd mellom Ringerike og hovedstaden.I den rullerende Nasjonal Transportplan ligger tunnelen bakerst i leksen, med start tidligst nærmere 2020.

— I den nye NTP som kommer i 2013 vil den selvsagt være med, sier Kleppa til bt.no. Men hun vil ikke si noe om hvor på listen, og med hvilke finansiering, hun tenker seg prosjektet.

Tenker nytt

Utvalget som i dag leverte sin rapport om fremtidens jernbane i Norge består av alle toppene innenfor jernbanedrift her i landet. Det er derfor tungtveiende når de enstemmig foreslår at Ringerikstunnelen rykker opp og frem i køen av prosjekter. Og det skyldes ikke bare et det vil gjøre reisetiden mellom Oslo og Bergen betydelig kortere.

Det heter i rapporten:

— Ringeriksbanen er et prosjekt som åpner et helt nytt marked og reisetilbud. Buskerud fylkeskommune har tatt initiativ til alternativ finansiering og organisering av prosjektet gjennom forslag om å opprette utbyggingsselskap, ulike former for offentlig og privat samarbeid osv.

— Prosjektet kan avgrenses godt fra annen jernbaneaktivitet i byggeperioden, og er derfor egnet for eget selskapsorganisering av utbyggingen"

Hvordan det konkret kan gjøres sier utvalget ikke noe om. Men Jernbaneverkets direktør Elisabeth Enger sier til bt.no at både bompenger og andre former for brukermedvirkning, kan være eventuelle former for finansiering.