Av bompengemidlene går 744 millioner til prosjekter og tiltak i Bergen og 47 millioner til rassikring. Av de statlige midlene går 25 millioner til rassikring.

I Sogn og Fjordane er den statlige investeringsrammen på 142 millioner kroner. Bompengemidler til dette fylket blir anslått til 35 millioner kroner.

Av den totale potten med statlige og lokale midler er det for 2007 øremerket penger til blant andre disse prosjektene:

  • Austevollbroen: 70 millioner.
  • Tilførselsveier til den nye Hardangerbrua: 110 millioner.
  • Rassikring ved Bugjelet i Eidfjord: 13 millioner.
  • Forbedringer av Riksveg 48 ved Hafskorberget: 32 millioner.
  • Riksveg 57 Espeland — Herland: 70 millioner.
  • Halsnøysambandet: 60 millioner.
  • Rassikring på Riksveg 13 i Myrkdalen: 58 millioner
  • Rassikring på Riksveg 55 ved Fatlaberget i Sogn og Fjordane: 62 millioner.