I tillegg må bergenserne belage seg på å betale bompenger på gamlemåten minst ett år lenger enn beregnet. Elektronisk innkreving starter ikke før tidligst 1. januar 2004.

— Den direkte årsaken til dette er at Stortinget ikke rakk å behandle proposisjonen om Bergensprogrammet før sommerferien, sier Per Steffen Myhren ved Hordaland vegkontor til bt.no.

Proposisjonen om Bergensprogrammet ble fremlagt av Samferdselsdepartementet i juni. Proposisjonen ga en positiv omtale av planene i Bergensprogrammet, men på det tidspunktet var Stortingets program allerede så hardt presset at saken ble utsatt til høsten.

Venter på vedtak

Den sene stortingsbehandlingen fører også trolig til at bompengesatsene ikke blir hevet fra 10 til 15 kroner fra 1. januar, slik Bergen kommune hadde tenkt.

Det er en mengde praktiske detaljer og mange tekniske avklaringer som må foretas før man kan gå over til elektronisk innkreving av bompengene. Og i et mer forsiktig Statens vegvesen kaster man seg ikke over oppgaven med full tyngde før Stortinget har gjort sitt vedtak om Bergensprogrammet.

— Dersom Bergensprogrammet var blitt vedtatt i Stortinget før sommeren, ville vil vel hatt som mål å innføre elektronisk innkreving fra 1. juli 2003, men nå er vi blitt enige med Bergen kommune om å vente til 1. januar 2004, sier Per Steffen Myhren.

Tapet må veies opp

— Utsettelsen av den elektroniske innkrevingen betyr da også at en ny inntektskilde, den nye stasjonen ved Strømme bro, blir utsatt tilsvarende. Hvor stort blir tapet når man også regner inn en eventuell utsettelse av takstøkningen?

— Det regner jeg med at Bergen Bomselskap AS vil se nærmere på. Årsinntekten i dagens bompengering ligger på rundt 160 millioner kroner. Med nytt system og innkreving døgnet rundt samt lørdager ligger anslaget på 250 millioner kroner brutto. Et inntektstap på grunn av utsettelsen kan man selvsagt veie opp ved å øke satsene enda mer enn planlagt, men dette er noe Bergen Bomselskap AS vil ta stilling til, sier Myhren.

Bergen Bomselskap AS er i ferd med å bli etablert. Selskapets oppgave blir, enkelt sagt, å holde styr på bompengeinntektene i Bergensprogrammet. Bergens Tidende har så langt i dag ikke lykkes å komme i kontakt med selskapets styreformann, Reidar Lien.